Koncepcja i idea sieci współpracy i samokształcenia

"Całość to więcej niż suma części"   Arystoteles

Sieć to innowacyjna forma doskonalenia wykorzystująca efekt synergii

Efekt synergii - wynik współdziałających elementów jest większy, niż suma skutków wywołanych przez każdy z nich z osobna.
Występuje wzajemne wzmacnianie / potęgowanie się sił współdziałających elementów.

Efekt organizacyjny osiągnięty przez każdego członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami jest większy, niż efekt możliwy do osiągnięcia w działaniu indywidualnym (nadwyżka korzyści).

Co zyskujesz uczestnicząc w sieci?

Sieć jako społeczność ucząca się 
 • zaangażowanie wszystkich uczestników w proces uczenia się,
 • uczenie się zespołowo – z innymi i od innych,
 • uczenie się poprzez działanie i działanie poprzez uczenie się,
 • uczenie się w oparciu o problemy wynikające z praktyki,
 • uczenie się ukierunkowane na postępy uczniów,
 • korzystanie z różnych form i metod zespołowego uczenia się.
Cele sieci 
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • analiza przykładów dobrych praktyk,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół i nauczycieli uczestniczących w sieci,
 • nawiązywanie kontaktów i współpraca szkół,
 • korzystanie z metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów

Zapisz się już dziś!

KLIKNIJ TUTAJ