Sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2023/2024

Nr sieci

Nazwa sieci

Rejestracja na I spotkanie

Ogólna liczba spotkań

Ogólna liczba godzin

Subregion

Koordynator formy

Sieć 1:

Aktywność artystyczna dziecka

kliknij tutaj

4

12

słupski

Ewa Misiewicz

Sieć 2:

Aktywny Polonista

kliknij tutaj

4

8

słupski
i chojnicki

Kinga Mielczarek

Sieć 3:

Gry i zabawy ruchowe w klasach I – III

kliknij tutaj

3

12

słupski

Robert Kozłowicz

Sieć 4a:

Gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego

kliknij tutaj

3

12

słupski

Robert Kozłowicz

Sieć 4b:

Gry zespołowe na lekcjach wychowania fizycznego

kliknij tutaj

3

12

chojnicki

Robert Kozłowicz

Sieć 5:

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

kliknij tutaj

6

12

słupski

Iwona Poźniak

Sieć 6:

Jak oceniać postępy uczniów w szkole?

kliknij tutaj

4

15

słupski
i chojnicki

Anna Kreft

Sieć 7

Kompetencje miękkie w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych i doradców zawodowych

kliknij tutaj

4

16

słupski

Joanna Pawlak-Jęczewska

Sieć 8:

Kreatywność w edukacji: prace manualne jako narzędzie dydaktyczne

kliknij tutaj

4

12

słupski

Tatiana Słojka

Sieć 9:

Kreatywny polonista

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Joanna Kierul-Cieślak

Sieć 10:

Lektury w szkole podstawowej

kliknij tutaj

5

10

słupski
i chojnicki

Joanna Kierul-Cieślak

Sieć 11:

Metodyka nauczania konkurencji czwórboju lekkoatletycznego

kliknij tutaj

3

9

słupski

Robert Kozłowicz

Sieć 12:

Moja "szczególna" klasa

kliknij tutaj

4

16

słupski
i chojnicki

Władysława Hanuszewicz

Sieć 13:

Nauczyciele – pasjonaci matematyki

kliknij tutaj

4

12

Słupski
i chojnicki

Ziemowit Krencewicz

Sieć 14:

Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

kliknij tutaj

4

8

słupski

Marzena Tuliszka

Sieć 15:

Nowoczesny nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i oddziału "0"

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Dorota Kojder-Wróblewska

Sieć 16:

Pedagogika zabawy - trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży

kliknij tutaj

4

12

Miastko

Renata Kołosowska

Sieć 17:

Plastyka dla smyka

kliknij tutaj

4

12

Kościerzyna

Tatiana Słojka

Sieć 18:

Pomysły na interaktywne lekcje

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Marek Wróblewski

Sieć 19:

Przystań wychowawców świetlicy

kliknij tutaj

4

12

województwo pomorskie

Marlena Hałas

Sieć 20:

Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach historii

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Jolanta Kapiszka

Sieć 21:

Samorządność zaczyna się w szkole

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Marzena Tuliszka

Sieć 22:

Sieć dyrektorów szkół ponadpodstawowych: Dyrektor z autorytetem

kliknij tutaj

3

12

słupski
i chojnicki

Bożena Żuk

Sieć 23:

Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej

kliknij tutaj

4

8

województwo pomorskie

Iwona Poźniak

Sieć 24:

Sytuacje kryzysowe – diagnozuję i pomagam

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Renata Kołosowska

Sieć 25:

TIK-owy niezbędnik nauczyciela dziecka młodszego

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Dorota Iwanowicz

Sieć 26:

Twórcze i kreatywne technologie na co dzień

kliknij tutaj

4

12

Kościerzyna

Justyna Szczypek-Bogdanowicz

Sieć 27:

Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej

kliknij tutaj

5

15

słupski

Ewa Misiewicz

Sieć 28a:

Ukraińskie dzieci w polskiej szkole

kliknij tutaj

4

12

słupski

Justyna Szczypek-Bogdanowicz

Sieć 28b:

Ukraińskie dzieci w polskiej szkole

kliknij tutaj

4

12

chojnicki

Tatiana Słojka

Sieć 29:

Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego

kliknij tutaj

4

18

województwo pomorskie

Władysława Hanuszewicz

Sieć 30:

W gabinecie szkolnego specjalisty

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Renata Kołosowska

Sieć 31:

W zdrowym ciele zdrowy mózg, czyli jak zadbać o dobrostan

kliknij tutaj

4

16

słupski

Robert Kozłowicz

Sieć 32a:

Warsztat pracy przyrodnika

kliknij tutaj

4

14

słupski

Anna Kreft

Sieć 32b:

Warsztat pracy przyrodnika

kliknij tutaj

4

14

chojnicki

Anna Kreft

Sieć 33:

Wielokulturowa szkoła

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Marzena Tuliszka

Sieć 34:

Wychowawca w bursie

kliknij tutaj

4

12

województwo pomorskie

Marlena Hałas

Sieć 35:

Wychowawca w internacie

kliknij tutaj

4

12

województwo pomorskie

Marlena Hałas

Sieć 36:

Znaczenie przygotowania i prowadzenia zajęć wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Anna Kreft

Sieć 37:

"Zaubertricks im Deutschunterricht", czyli skuteczne nauczanie języka niemieckiego

kliknij tutaj

3

6

słupski
i chojnicki

Marzena Tuńska-Swobodzińska

Sieć 38:

"8 wyzwań edukacji" - rozwijanie kompetencji kluczowych w dobie sztucznej inteligencji

kliknij tutaj

4

12

słupski
i chojnicki

Justyna Szczypek-Bogdanowicz