Wykaz tematów szkoleń na terenie szkoły rok szkolny 2022/2023

Temat

Optymalna liczba godzin

Koordynator

Kontakt

Aktywne słuchanie muzyki klasycznej z dziećmi w edukacji wczesnej

3

E. Misiewicz

e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Aktywność artystyczna dziecka w edukacji wczesnej

3

E. Misiewicz

e.misiewicz@odn.slupsk.pl

Aplikacje interaktywne na każdy temat lekcji - jak utworzyć i zastosować na tablicach, smartfonach, komputerach

3

M. Wróblewski

m.wroblewski@odn.slupsk.pl

Autoewaluacja w pracy nauczyciela jako element podnoszenia jakości pracy własnej i pracy szkoły

3

A. Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

Cyberprzemoc- profilaktyka, reagowanie (warsztaty)

4

M. Wróblewski

m.wroblewski@odn.slupsk.pl

Cyfrowy Escape Room – pomysł na uatrakcyjnienie edukacji (nie tylko zdalnej)

3

D. Iwanowicz

d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

e-Bezpieczni w sieci - wykład na otwartą radę pedagogiczną z udziałem rodziców (dzień otwartej szkoły)

1

M. Wróblewski

m.wroblewski@odn.slupsk.pl

Edukacja morska w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów

2

I. Poźniak

i.pozniak@odn.slupsk.pl

Efektywna współpraca z rodzicami

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Efektywne lekcje wychowawcze

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Elementy oceniania kształtującego sposobem na organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się.

3

A. Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

Innowacje pedagogiczne sposobem na wszechstronny rozwój ucznia.

2

A. Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia i doskonaleniu zawodowym nauczyciela

3

J. Kierul-Cieślak

j.cieslak@odn.slupsk.pl

Marka osobista nauczyciela - jak ją budować i czy warto?

4

J. Pawlak - jęczewska

j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Marketingowe zarządzanie szkołą

3

J. Pawlak - Jęczewska

j.pawlak-jeczewska@odn.slupsk.pl

Myślenie algorytmiczne w przedszkolu. Jak wykorzystać na smartfony lub tablety do zajęć programowania dla dzieci.

3

M. Wróblewski

m.wroblewski@odn.slupsk.pl

Na tropie zagadek – escape room w przedszkolu / edukacji wczesnoszkolnej

2

D. Iwanowicz

d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Podstawy prawne oceniania szkolnego

2

A. Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

3

K.Rodziewicz

k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

Praca metodą projektu na zajęciach edukacji morskiej

3

I. Poźniak

i.pozniak@odn.slupsk.pl

Praca z uczniem niedostosowanym społecznie

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Praca z uczniem zdolnym na lekcji i poza klasą

3

A. Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

Predyspozycje a umiejętności nauczyciela w procesie dydaktyczno-wychowawczym

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Przemoc rówieśnicza - diagnoza, profilaktyka, rozwiazywanie problemów

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Rada pedagogiczna jako zespół - metody i formy współpracy

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych - skuteczne metody działań wychowawczych w szkole

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Sposoby radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów. Sztuka mediacji

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Tablica interaktywna- jak pracować z tablicą, monitorem interaktywnym

3

M. Wróblewski

m.wroblewski@odn.slupsk.pl

Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z rodzicami

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Umiejętności interpersonalne nauczyciela w pracy z uczniami

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl

Uważność w edukacji

3

K. Rodziewicz

k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

Uważność w edukacji

3

K. Rodziewicz

k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. Gry wideo/Internet/smartfony i portale społecznościowe

2

K. Rodziewicz

k.rodziewicz@odn.slupsk.pl

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia podstawą opracowania IPET

3

W. Hanuszewicz

w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Współpraca z rodzicami w edukacji włączającej

3

W. Hanuszewicz

w.hanuszewicz@odn.slupsk.pl

Wstęp do neurodydaktyki

2

A. Kreft

a.kreft@odn.slupsk.pl

Zabawy z kodowanie - kształcenie logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania, wyobraźni i kreatywność

3

D. Iwanowicz

d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Zażywanie środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. Strategie zaradcze

3

R. Kołosowska

r.kolosowska@odn.slupsk.pl