Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych

Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu

Termin rozpoczęcia:

1 grudnia 2022, godz. 13:00-17:30

Forma:

Szkolenie stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

6 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele szkół w Kolbudach, Pszczółkach i Przywidzu biorących udział w projekcie PŻW

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Przywidz, ul. Gdańska 15

O szkoleniu / programie:

 

 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

Ekspert:

Iwona Poźniak, Dorota Iwanowicz

Koordynator formy:

Iwona Poźniak – nauczyciel konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: i.pozniak@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dedykowane dla nauczycieli szkół w Kolbudach, Pszczółkach i Przywidzu biorących udział w projekcie PŻW.
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.