Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach morskich

Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapach

Termin rozpoczęcia:

12 stycznia 2023, godz. 15:00-17:30

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna PODN, ul. Poniatowskiego 4a

O szkoleniu / programie:

- określanie współrzędnych geograficznych

- uaktualnianie deklinacji na dany rok kalendarzowy,

- wykreślanie kursu rzeczywistego na mapie morskiej,

- pozycja zliczona,

- zliczenie graficzne drogi statku,

- dziennik nawigacyjny.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ekspert:

Dariusz Kloskowski

Koordynator formy:

Iwona Poźniak – nauczyciel konsultant ds. edukacji morskiej oraz projektów edukacyjnych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: i.pozniak@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.