Sieć 21a: Sieć animatorów edukacji morskiej w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

Sieć 21a: Sieć animatorów edukacji morskiej w

Termin rozpoczęcia:

28 lutego 2022, godz. 15:00-18:00

Forma:

Sieci zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie Pomorskie Żagle Wiedzy

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Koordynator formy:

Anna Bućko – specjalista ds. projektów UE

tel. 59842 34 62 wew. 39

e-mail: a.bucko@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku rozpoczęły realizację działań w ramach partnerskiego projektu Samorządu Województwa Pomorskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu „Pomorskie Żagle Wiedzy – wsparcie regionalne”.

W najbliższym czasie zostanie ogłoszona rekrutacja nauczycieli pomorskich szkół – beneficjentów Pomorskich Żagli Wiedzy do następujących form wsparcia:

 

 1. Sieci współpracy dla nauczycieli – animatorów (2 sieci CEN Gdańsk; 3 sieci ODN Słupsk)

 

Główne cele spotkań:

• wymiana doświadczeń;

• prezentacja dobrych praktyk;

• analiza bieżących działań/problemów projektowych;

• wspólne rozwiązywanie problemów;

• dzielenie się pomysłami i wdrażanymi rozwiązaniami pedagogicznymi.

 

W ramach każdej sieci współpracy odbędzie się hybrydowo (zdalnie lub stacjonarnie) 6 spotkań:
3 szkolenia stacjonarne (wyjazdowe) i 3 szkolenia w formie zdalnej.

 

Liczba godzin jednego spotkania: min. 4 godz. dydaktyczne (2 godz. dydaktyczne – seminarium
z ekspertem zewnętrznym, 2 godz. dydaktyczne – wymiana dobrych praktyk, przygotowanie do konkursów itp.).

 

Załączniki projektowe (do pobrania/wypełnienia/odesłania do ODN w Słupsku):

 

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online/stacjonarnie w dniu 28.02.2022 i rozpocznie się o godz. 15:00
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 14:30, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 3 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 24.11.2021, godz. 15:00-18:00, Temat: Organizacja pracy sieci. Propedeutyka edukacji morskiej – kompetencje kluczowe
  • II spotkanie - 28.02.2022, godz. 15:00-18:00, Temat: Aktualności projektowe. Blog konkursowy - dokumentowanie prac projektowych
  • III spotkanie -

 

Program II spotkania sieci PŻW:

1.       Pomorskie Żagle Wiedzy – aktualności dotyczące projektu – Kamila Kargulewicz, DES UMWP

2.       Organizacja pracy sieci. Dokumentacja – Anna Bućko, ODN w Słupsku

3.       Upowszechnianie działań realizowanych w projektach gminnych – Iwona Poźniak, ODN w Słupsku:

 • strony www
 • fanpage PŻW na FB
 • dysk Google uczestników sieci PŻW

4.       Zdalne możliwości edukacji morskiej. Przykłady dobrych praktyk – Iwona Poźniak, ODN w Słupsku.

5.       Blogi edukacji morskiej prowadzone w ramach projektu (konkurs projektów uczniowskich) – Grzegorz Szuleta, ekspert w ODN w Słupsk:

 • zakładanie bloga,
 • blog dedykowany zajęciom w ramach projektu uczniowskiego,
 • menu bloga,
 • zamieszczanie wpisów,
 • dodawanie plików graficznych/multimediów.

6.       Pytania uczestników spotkania sieci.

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online lub stacjonarne
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.

 

Sprawdź listę szkół przypisanych do sieci PŻW w ODN w Słupsku - kliknij tutaj