Strategia umiejętności OECD Polska

Utworzono: 26-06-2020
Strategia umiejętności OECD Polska

Skuteczne rozwijanie i wykorzystywanie ludzkich umiejętności ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu gospodarczego i spójności społecznej Polski. Globalizacja, cyfryzacja i zmiany demograficzne powodują, że potrzeba coraz więcej i coraz to nowych umiejętności, by odnieść sukces w miejscu pracy i w społeczeństwie. Konieczne stanie się wyposażenie ludzi w solidniejsze, lepiej skomponowane zestawy różnorodnych umiejętności: poznawczych, społecznych i emocjonalnych oraz zawodowych, aby mogli rozwijać się w życiu – zarówno w pracy, jak i poza nią. Polska będzie musiała również lepiej wykorzystywać umiejętności ludzi na rynku pracy i w poszczególnych miejscach pracy.

STRESZCZENIE RAPORTU: Strategia umiejętności OECD Polska