Nauczanie języka polskiego jako obcego

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Termin rozpoczęcia:

25 listopada 2023, godz. 09:00 do 12 grudnia 2023, godz. 18:00

Forma:

Szkolenie hybrydowe

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

50 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w pracę z uczniami z Ukrainy. Szkolenie kierowane jest szczególności do polonistów, językowców, filologów oraz nauczycieli klas wczesnoszkolnych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe lub zajęcia stacjonarne w sali dydaktycznej PODN

O szkoleniu / programie:

Cele:

Szkolenie pozwala na nabycie i przećwiczenie metod i form pracy oraz sporządzania planów kształcenia języka polskiego jako obcego, w szczególności uczniów uchodźców z Ukrainy. Uczestnik uzyska konkretne kompetencje do samodzielnego opracowania projektu zajęć z obcojęzycznymi uczniami z Ukrainy oraz podstawowych materiałów dydaktycznych stanowiących bazę prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz na odległość w formie online.
 

Liczba godzin: 50 godzin w tym: 24 godziny zajęć stacjonarnych, 10-cio godzinny e-learning oraz 10 godzin pracy własnej oraz 6 godzin konsultacji przeznaczonych na opracowanie projektu końcowego szkolenia.
 

Metodyka szkolenia: Część szkolenia online prowadzona będzie na meet.google. Aktywny udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne opracowanie projektu zajęć z języka polskiego jako obcego oraz podstawowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia. W tym celu, uczestnicy kursu będą wykonywali ćwiczenia praktyczne pracując indywidualnie i grupowo.
 

Warunki zaliczenia: W celu zaliczenia i otrzymania zaświadczenia potwierdzającego nabycie kompetencji w zakresie projektowania zajęć języka polskiego jako obcego i tworzenia materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla kształcenia online, uczestnik musi opracować projekt nauczycielskiego programu kształcenia lub wybrany przez siebie materiał dydaktyczny i otrzymać pozytywną ocenę prowadzącego kurs eksperta.
 

 

Ramowy program:
Szkolenia składa się z pięciu modułów tematycznych:

 

 

Moduł I – W nowym kraju – uczeń z Ukrainy w polskiej szkole –

4 grudnia 2023 – online – 3 h - 16.00 - 19.45

- Polskie rozwiązania systemowe w zakresie edukacji uczniów uchodźczych;

- Podobieństwa i różnice w szkole polskiej i szkole ukraińskiej;

- Organizacja zajęć z języka polskiego jako obcego oraz zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym;

- Oddział przygotowawczy jako jedno z rozwiązań systemowych.

Moduł II – Ogólna charakterystyka ucznia uchodźcy –

30 listopada 2023 – online – 3h – 16.00 – 18.15

- Psychologia migracji;(1h)

- Między językami a kulturami;(1h)

- Wyzwania i potencjalne trudności w pracy;(1h)

25 listopada 2023 – stacjonarnie – 10 h – 09.00 – 16.30

2h – konsultacje online 16.30 – 18.00

- Na co zwrócić uwagę czyli pierwsze kroki dziecka migrującego w polskiej szkole;

- Wsparcie ucznia cudzoziemskiego – nauka języka, słownictwa, poleceń.

Moduł III – Przygotowanie do kształcenia języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji (10 h pracy własnej)

- Program dydaktyczny dodatkowych zajęć z języka polskiego jako obcego/drugiego;

- Program dydaktyczny zajęć wyrównawczych;

- Scenariusz zajęć;

- Pomoce dydaktyczne zajęć z języka polskiego jako obcego/drugiego.

Moduł IV – Podstawy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji

2 grudnia  2023 – online – 8h – 09.00 – 15.00

2h – konsultacje online 16.30 – 18.00

- Metody i techniki nauczania języka polskiego uczniów obcojęzycznych;

- Metody i techniki nauczania słuchania ze zrozumieniem;

9 grudnia 2023 – stacjonarnie – 8h – 09.00 – 15.00

2h – konsultacje online 16.30 – 18.00

- Metody i techniki nauczania słuchania ze zrozumieniem;

- Metody i techniki nauczania języka polskiego z uwzględnieniem różnic

  i podobieństw.

Moduł V – Ewaluacja szkolenia  (5 h)

- Prezentacja wypracowanych programów, scenariuszy oraz materiałów dydaktycznych;

- Modyfikacja wypracowanych programów oraz materiałów dydaktycznych;

12 grudnia 2023 – online – 2h – 16.30-18.00

- Przygotowanie do upowszechnienia pakietu dydaktycznego do nauczania języka polskiego jako obcego. Ewaluacja szkolenia(2h)

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Ekspert:

Jacek Czyżyk

Koordynator formy:

Joanna Kierul-Cieślak – nauczyciel – doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

Kontakt:
e-mail: j.cieslak@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • UWAGA: Godziny zajęć stacjonarnych mogą nieznacznie ulec zmianie (w związku z obciążeniami szkoleniowymi eksperta). Uczestnicy zostaną poinformowani odpowiednio wcześniej.
  • Szkolenie będzie realizowane w formie hybrydowej.
  • Maksymalna liczba uczestników: 15 osób
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.