Nauczanie języka polskiego jako obcego

Nauczanie języka polskiego jako obcego

Termin rozpoczęcia:

20 czerwca 2022, godz. 09:00 do 31 sierpnia 2022, godz. 17:30

Forma:

Kurs

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

50 godz. dydaktycznych

Adresaci:

nauczyciele języka polskiego, języków obcych i historycy 

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

ODN w Słupsku lub spotkania online

O szkoleniu / programie:

CELE: Kurs pozwala na nabycie i przećwiczenie metod i form pracy oraz sporządzania planów kształcenia języka polskiego jako obcego, w szczególności uczniów uchodźców z Ukrainy. Uczestnik uzyska konkretne kompetencje do samodzielnego opracowania projektu zajęć z obcojęzycznymi uczniami z Ukrainy oraz podstawowych materiałów dydaktycznych stanowiących bazę prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz na odległość w formie online.

Liczba godzin kursu: 50 godzin w tym: 20 godzinnych zajęć stacjonarnych, 10-cio godzinnego e-learningu oraz dodatkowych 20 godzin pracy własnej oraz konsultacji przeznaczonych na opracowanie projektu końcowego kursu.

Terminy spotkań w ramach kursu:

 • 20 czerwca 2022 – online – 5 godz. (15.00-18.45)
 • 27 czerwca 2022 – online – 3 godz. (09.00-11.45)
 • 30 czerwca 2022 – stacjonarnie – 7 godz. (10.00-15.30)
 • 29 sierpnia 2022 – stacjonarnie – 6 godz. (13.00-17.45)
 • 30 sierpnia 2022 – stacjonarnie – 7 godz. (13.00-18.30)
 • 31 sierpnia 2022 – online – 2 godz. (16.00-17.30)

Ramowy program kursu:
Kurs składa się z pięciu modułów tematycznych:

 

Moduł I – W nowym kraju – uczeń z Ukrainy w polskiej szkole

- Regulacje prawne dotyczące uchodźców;

- Polskie rozwiązania systemowe w zakresie edukacji uczniów uchodźczych;

- Podobieństwa i różnice w szkole polskiej i szkole ukraińskiej;

- Organizacja zajęć z języka polskiego jako obcego oraz zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym;

- Oddział przygotowawczy jako jedno z rozwiązań systemowych.

Moduł II – Ogólna charakterystyka ucznia uchodźcy

- Psychologia migracji;

- Między językami a kulturami;

- Wyzwania i potencjalne trudności w pracy;

- Na co zwrócić uwagę czyli pierwsze kroki dziecka migrującego w polskiej szkole;

- Wsparcie ucznia cudzoziemskiego – nauka języka, słownictwa, poleceń.

Moduł III – Przygotowanie do kształcenia języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji

- Program dydaktyczny dodatkowych zajęć z języka polskiego jako obcego/drugiego;

- Program dydaktyczny zajęć wyrównawczych;

- Scenariusz zajęć;

- Pomoce dydaktyczne zajęć z języka polskiego jako obcego/drugiego.

Moduł IV – Podstawy metodyki nauczania języka polskiego jako obcego uczniów z doświadczeniem migracji

- Metody i techniki nauczania języka polskiego uczniów obcojęzycznych;

- Metody i techniki nauczania słuchania ze zrozumieniem;

- Metody i techniki nauczania słuchania ze zrozumieniem;

- Metody i techniki nauczania języka polskiego z uwzględnieniem różnic

  i podobieństw.

Moduł V – Ewaluacja kursu 

- Prezentacja wypracowanych programów, scenariuszy oraz materiałów dydaktycznych

- Modyfikacja wypracowanych programów oraz materiałów dydaktycznych

- Przygotowanie do upowszechnienia pakietu dydaktycznego do nauczania języka polskiego jako obcego. Ewaluacja kursu

Kierunki polityki oświatowej państwa:

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Koordynator formy:

Joanna Kierul-Cieślak – doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 35
e-mail: j.cieslak@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie będzie realizowane w formie hybrydowej.
 • Maksymalna liczba uczestników: 25 osób
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.