Sieć 7a: Lekturowy zawrót głowy - lektury obowiązkowe i uzupełniające w szkole ponadpodstawowej

Sieć 7a: Lekturowy zawrót głowy - lektury

Termin rozpoczęcia:

21 października 2021, godz. 17:00-18:30

Forma:

Sieci zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Koordynator formy:

dr Kinga Mielczarek - doradca metodyczny języka polskiego -  szkoły ponadpodstawowe. Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, nauczyciel dyplomowany.

Kontakt:
e-mail: k.mielczarek@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Sieć współpracy i samokształcenia odbędzie się online w dniu 21.10.2021 i rozpocznie się o godz. 17:00
 • Przed rozpoczęciem spotkania, o godz. 16:30, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 

 

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w sieci online?

 

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

                                       

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 21.10.2021, godz. 17:00-18:30, Temat: Lektury ujęte w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. 
  • II spotkanie - 25.11.2021, godz. 16:30-18:45, Temat: Omówienie lektur obowiązkowych omawianych w całości lub we fragmentach: Starożytność - Oświecenie.
  • III spotkanie -
  • IV spotkanie -

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie online lub stacjonarne
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.