Storytelling jako metoda pracy dydaktyczno-wychowawczej

Storytelling jako metoda pracy

Termin rozpoczęcia:

12 czerwca 2024, godz. 16:00-18:15

Forma:

Szkolenie zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele klas 4 - 8

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

Storytelling to skuteczny sposób na zapamiętywanie nawet dużych partii materiału. Przekazywanie w ten sposób wiedzy ma również wiele innych zalet: Tworzy okoliczności sprzyjające rozmowie – uczniowie mogą dopytywać o treść historii, wymyślać własne zakończenia, zabawić się w autorów swoich historii.

 • Sprzyja budowaniu zainteresowania literaturą oraz rozwija wyobraźnię.

 • Wpływa na rozwój umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu.

 • Stanowi uniwersalną technikę, przydatną zarówno podczas nauczania dzieci w przedszkolu, jak i uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej (a czasem także tych nieco starszych).

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Koordynator formy:

Joanna Kierul-Cieślak – nauczyciel – doradca metodyczny w zakresie języka polskiego

Kontakt:
e-mail: j.cieslak@podn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Maksymalna liczba uczestników: 20
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Zaproszenie na spotkanie online…

Pół godziny przed szkoleniem EKSPERT prześle na adres mailowy podany 
w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.  

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
 • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
 • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.