Konferencja: Nauki przyrodnicze w służbie człowieka. Neurodydaktyka, komunikacja a przekazywanie wiedzy merytorycznej

Konferencja: Nauki przyrodnicze w służbie

Termin rozpoczęcia:

21 listopada 2023, godz. 15:00-18:00

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele przyrodnicy ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala 414

O szkoleniu / programie:

Honorowy Patronat Rektora Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku

 

 

Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

 

serdecznie zaprasza

 

na Konferencję pt. Nauki przyrodnicze w służbie człowieka.
Neurodydaktyka, komunikacja a przekazywanie wiedzy merytorycznej

 

Termin: 21 listopada 2023, godz. 15:00-18:00

Miejsce: Uniwersytet Pomorski w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala 414

 

Program konferencji:

 

15:00 - 15:10

Rozpoczęcie konferencji

Sesja ogólna

15:10 - 16:05

Neuronauki i uczenie się – jak wykorzystać w szkoledr hab. Joanna Mytnik (prof. PG) – Politechnika Gdańska

16:05 - 16:35

O komunikacji jako jednej z kompetencji 4 K w praktyce szkolnejMirosław Serbinowicz – trener kompetencji miękkich, ekspert w zakresie dialogu społecznego i negocjacji

16:35 - 16:50

Przerwa kawowa

Sesja przedmiotowa

16:50 - 17:20

Wilk syty i owca cała - wiedza w miejsce strachudr Maciej Szewczyk Uniwersytet Gdański

17:20 - 17:45

Poczuj klimat bioróżnorodnościdr hab. Zbigniew Sobisz (prof. UP) Uniwersytet Pomorski w Słupsku

17:45 - 18:00

Dyskusja. Podsumowanie

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W KONFERENCJI BEZ WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI POPRZEZ FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Serdecznie Zapraszamy

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
8. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
9. Rozwijanie umiejętności uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Koordynator formy:

dr Anna Kreft - nauczyciel konsultant ds. rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów oraz edukacji przyrodniczej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: a.kreft@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

  • Maksymalna liczba uczestników:  80
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
  • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.