Sieć 10a: Między nami przyrodnikami

Sieć 10a: Między nami przyrodnikami

Termin rozpoczęcia:

17 stycznia 2022, godz. 15:30-18:30

Forma:

Sieci stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Stanowisko komputerowe

Kierunki polityki oświatowej państwa:

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Koordynator formy:

Irena Czyż – nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej oraz przedmiotów przyrodniczych
Kontakt:
tel. 59 84 23 567 wew. 38
e-mail: i.czyz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

Dodatkowe informacje:

 • W roku szkolnym zaplanowano 4 spotkania.
 • Planowane terminy spotkań:
  • I spotkanie - 05.10.2021, godz. 15:00-18:00, Temat: Rośliny inwazyjne w krajobrazie miejskim na przykładzie Słupska.
  • II spotkanie - 02.12.2021, godz. 15:00-18:00, Temat: 
  • III spotkanie - 17.01.2022, godz. 15:30-18:30, Temat:
  • IV spotkanie -

 

 • Formy pracy: warsztaty, wymiana doświadczeń, spotkanie stacjonarne
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
 • Na zakończenie pracy sieci uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w całorocznym programie sieci współpracy i samokształcenia.