Kreator e-materiałów - platforma epodreczniki.pl

Utworzono: 06-04-2020
Kreator e-materiałów - platforma epodreczniki.pl

Zachęcamy do tworzenia własnych materiałów i prowadzenia lekcji zdalnej z wykorzystaniem platformy e-podreczniki.pl. Po udostępnieniu przez dyrektora szkoły loginów i haseł dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży do korzystania z platformy - możliwe jest spersonalizowane prowadzenie lekcji zdalnej z uczniami.

Nauczyciel po zalogowaniu do portalu powinien przystąpić do zaimportowania klas, z którymi ma zajęcia w swojej szkole. Uzyska imienny wykaz uczniów, z którymi prowadzi lekcje. Nauczyciel może też samodzielnie tworzyć listę swoich uczniów. Korzystając z kreatora e-materiałów istnieje możliwość opracowania własnego scenariusza lekcji – zadań do wykonania przez uczniów. E- materiały mogą zawierać teksty z e-podręczników, ale też innych źródeł tekstowych, zdjęcia, filmy. Istnieje również możliwość tworzenia różnych ćwiczeń interaktywnych (np. jednokrotnego - i wielokrotnego wyboru, grupowania elementów, łączenia w pary, tworzenia krzyżówek, pytań otwartych).

Instrukcje:
Instrukcja dla dyrektora: Pozyskanie danych do logowania do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej ze Strefy Pracownika. Kliknij tutaj. 

Instrukcja dla nauczyciela: Importowanie klas 1) Kliknij tutaj 2) Film: Kliknij tutaj

Instrukcja dla nauczyciela: Przypisywanie materiałów do użytkowników: 1) Kliknij tutaj 2) Film: Kliknij tutaj

Instrukcja dla nauczyciela: Kreator e-materiałów Film: Kliknij tutaj

Instrukcja dla nauczyciela:Lekcja z e - materiałami Film: Kliknij tutaj