Przyjaciele klimatu - materiały edukacyjne

Utworzono: 23-03-2021
Przyjaciele klimatu - materiały edukacyjne

Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępnia materiał edukacyjny „Przyjaciele klimatu”, którego celem jest przybliżenie w przystępny sposób uczniom szkoły podstawowej kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Materiały te stanowią punkt wyjścia do przygotowywania kolejnych, wspierających edukację formalną z zakresu ochrony klimatu.

Szczegóły: kliknij