Interdyscyplinarna konferencja naukowo-dydaktyczna w ramach Projektu Spojrzeć Inaczej© pt. Funkcje wzrokowe – edukacja, zdrowie i życie codzienne dziecka

Interdyscyplinarna konferencja naukowo-dydaktyczna

Termin rozpoczęcia:

24 maja 2023, godz. 09:30-14:50

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych wszystkich specjalności – logopedzi, psycholodzy, terapeuci zajęciowi; dyrektorzy i nauczyciele szkół i przedszkoli, pielęgniarki, studenci fizjoterapii i pedagogiki oraz wszyscy zainteresowani wpływem funkcji wzrokowych na życie człowieka.

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

aula Akademii Pomorskiej w Słupsku, ul. Kozietulskiego 7

O szkoleniu / programie:

PROGRAM KONFERENCJI

9.30-10.00

Rejestracja uczestników. Wystawa pomocy (wystawcy)

10.00-10.15

Oficjalne otwarcie konferencji. Przywitanie gości
Bożena Żuk
, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

10.15-10.35

Funkcje wzrokowe – czym są i jaka jest ich rola w życiu codziennym
mgr Marlena Bobrowska, 
wykładowca, optometrysta, ortoptysta

10.35-11.05

Znaczenie wczesnego rozpoznania problemów wzrokowych u dzieci. Rola nauczyciela, pedagoga
mgr Małgorzata Orkisz
, optometrysta

11.05-11.35

Wzrok a postawa ciała
mgr Marlena Bobrowska
, wykładowca, optometrysta, ortoptysta

11.35-12.05

Optometrysta, ortoptysta, okulista – rola w diagnozie i terapii
mgr Małgorzata Orkisz
, optometrysta

12.05-12.35

Przerwa kawowa

12.35-13.05

Wady postawy u dzieci i młodzieży w dobie pandemii COVID-19
mgr Wojciech Czajka, mgr Justyna Dyrcz
, Centrum Rehabilitacji AVENIR

13.05-13.35

Trudności poznawcze, rozwojowe i w uczeniu się a rozwój widzenia u dzieci
mgr Jarosław Suda
, optometrysta

13.35-14.05

Funkcje wzrokowe a trudności w uczeniu się z perspektywy neurobiologicznej
dr hab. Ewa Boksa, 
wykładowca, logopeda, neurologopeda

14.05-14.35

Badania przesiewowe funkcji wzrokowych u dzieci
mgr Jarosław Suda
,optometrysta
mgr inż. Małgorzata Wójcik, ONYA, fundacja ONYA

14.35-14.50

Zamknięcie konferencji

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ekspert:

Profesjonaliści z dziedziny optometrii, pedagogiki, rehabilitacji

Koordynator formy:

Katarzyna Rodziewicz
Psycholog oraz specjalista ds. badań i analiz
w PODN Słupsk

PYTANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ PROSZĘ KIEROWAĆ NA e-maila: k.rodziewicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Konferencja odbędzie się stacjonarnie
Interdyscyplinarna konferencja naukowo-dydaktyczna