Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii, przedmiotach rozwijających kompetencje społeczne a metody diagnozowania uzdolnień.

Termin rozpoczęcia:

29 maja 2023, godz. 17:00-20:00

Forma:

Szkolenie zdalne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

METODY DIAGNOZOWANIA UZDOLNIEŃ

Identyfikowanie i diagnoza uczniów zdolnych - przykładowe narzędzia badawcze.
Badanie poziomu uzdolnień.
Analiza przykładowych rozwiązań

UWAGA!

 • Szkolenie odbywa się w ramach projektu Zdolni z Pomorza
 • Warunkiem udziału w sieci jest zapoznanie się z Regulaminami rekrutacji i uczestnictwa (Załącznik: Regulamin rekrutacjiRegulamin uczestnictwa) oraz wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami), a następnie przesłanie tej dokumentacji dla Organizatora. Adres: Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk
  W szkoleniu mogą brać udział jedynie nauczyciele zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.
 • Osoby, które uczestniczyły w szkoleniach, sieciach organizowanych przez PODN w Słupsku w bieżącym roku szkolnym, nie są zobowiązane do ponownego przesłania dokumentacji.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Koordynator formy:

dr Anna Kreft - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej 

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 17:00
 • Przed rozpoczęciem szkolenia, o godz.16:30, Ekspert prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.  

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.
 • Maksymalna liczba uczestników: 20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

 

 

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku)