V Ogólnopolska Konferencja Naukowo Metodyczna z cyklu NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ zdrowie-edukacja-terapia pt. Neuroróżnorodność i neuroinkluzja

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo Metodyczna z

Termin rozpoczęcia:

5 grudnia 2023, godz. 09:00-15:00

Forma:

Konferencja stacjonarna

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

8 godz. dydaktycznych

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku, ul. Kozietulskiego 7

O szkoleniu / programie:

 

Termin:    5.XII.2023 r. w godz. 9.00 – 15.00
Miejsce:   sala wielofunkcyjna Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku
ul. Kozietulskiego 7

 

Program konferencji:

Cz. I: Sesja plenarna, godz.  9.00 – 12.15    
         moderator dr Sebastian A. Zdończyk

9.00 – 9.15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.15 – 9.45

Inkluzywne praktyki na rzecz wsparcia osób neuroróżnorodnych w edukacji i pracy dr nauk społ. Michał Tomczak,  Katedra Przedsiębiorczości, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

9.45 – 10.15

Rola języka inkluzywnego we wspieraniu dzieci i młodzieży w różnorodności - perspektywa pedagogiczna - dr Grzegorz Piekarski,  Uniwersytet Pomorski w Słupsku

10.15 - 10.45

Inkluzja edukacyjna dzieci w spektrum autyzmu na etapie przedszkola - mgr Tomasz Dobrowolski,  Uniwersytet Pomorski w Słupsku

10.45 - 11.15

Jestem ważna/ważny. Im lepiej zadbasz o siebie, tym lepiej zadbasz o innych - mgr Maciej Maraszkiewicz, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

11.15 - 11.45

Przekonania nauczycieli edukacji wczesnej wobec paradygmatu inkluzyjnego - dr Jolanta Maciąg, Uniwersytet Pomorski w Słupsku

11.45 – 12.15

Rozwój psychoseksualny i tożsamość seksualna nastolatków w spektrum autyzmu - dr Marta Jurczyk,  Uniwersytet Gdański

12.15 – 12.45

Przerwa - bufet (SPN Dajmy Im Radość w Słupsku – R.Wismont)

Cz. II: Warsztaty dla nauczycieli, godz. 12.45 - 15.00    
          moderator mgr Władysława Hanuszewicz

Maszyny - jako technika dramy pedagogicznej w pracy nad regulacją emocji w edukacji włączającejdr Marta Jurczyk (Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, seksuolożka, pedagożka specjalna i społeczna, edukatorka) 

Praktyczne aspekty funkcjonowania psychoseksualnego osób z ASD, dr n. zdr. Sebastian A. Zdończyk (Uniwersytet Pomorski w Słupsku) 

Osoba nieneurotypowa w systemie edukacji- korzyści czy przeszkody?, lek med. Katarzyna Błachut-Cholewa (psychiatra dziecięcy, indywidualna praktyka lekarska) 

Neuroróżnorodność w szkole – siła różnic czyli jak uczyć czerpiąc z potencjału, mgr Katarzyna Rodziewicz (psycholog – specjalista w Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku) 

Diagnoza neuroróżnorodności - na co zwracać uwagę?, mgr Aleksandra Rynkiewicz (psycholog - Gabinet Psychologiczny Simple w Słupsku) 

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka w przedszkolu, mgr Tomasz Dobrowolski (Uniwersytet Pomorski w Słupsku, dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 8 w Słupsku) 

 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
6. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

Koordynator formy:

Władysława Hanuszewicz - nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: w.hanuszewicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Konferencja odbędzie się stacjonarnie.

  • Maksymalna liczba uczestników:  150
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
  • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.