Wykorzystanie pomocy wysokiej technologii we wspomaganiu komunikacji osób niewerbalnych (AAC)

Wykorzystanie pomocy wysokiej technologii we

Termin rozpoczęcia:

27 maja 2023, godz. 09:00-13:00

Forma:

Szkolenie stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

5 godz. dydaktycznych

Adresaci:

zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala dydaktyczna nr 28, ul. Bałtycka 29, Słupsk

O szkoleniu / programie:

Uczestnik dowie się jak wykorzystać programy komputerowe i umożliwić użytkownikom AAC użycie głosu za pomocą urządzeń emitujących wypowiedzi; wykorzystanie eyetrackingu w edukacji i komunikacji dzieci niemówiących z niepełnosprawnością sprzężoną.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ekspert:

Renata Zmitrowicz

Koordynator formy:

Władysława Hanuszewicz  nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi młodszymi i uczniami niepełnosprawnymi i z zaburzeniami rozwoju

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: w.hanuszewicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.