Kreatywność uczestników Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Uczniowie twórcami zadań.

Utworzono: 31-07-2023

Zachęcamy do lektury publikacji: Kreatywność uczestników Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Uczniowie twórcami zadań. przygotowanej pod redakcją dr Anny Kreft – koordynatora Pomorskiej Ligi Zadaniowej (PLZ) Zdolni z Pomorza.

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza realizowana była przez Samorząd Województwa Pomorskiego we współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (PODN) w Słupsku. PLZ organizowana była dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (wcześniej również gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oddzielnie dla przedmiotów: fizyka, informatyka, matematyka, biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.

W publikacji przedstawiono podsumowanie realizacji siedmiu edycji konkursu przez PODN w Słupsku. Zaprezentowano sześć różnych spojrzeń na przedmioty konkursowe Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. W sposób szczególny przedstawiono pracę uczniów związaną z przygotowaniem tzw. zadania dodatkowego wraz z rozwiązaniem – twórczego, kreatywnego spojrzenia uczestników konkursu na zagadnienia będące ich przedmiotem zainteresowania.

Zachęcamy do lektury.