Zdalne nauczanie z Office 365. Kształtowanie kompetencji kluczowych przydatnych na rynku pracy

Zdalne nauczanie z Office 365. Kształtowanie

Termin rozpoczęcia:

23 listopada 2020, godz. 16:00-18:15

Forma:

Warsztaty zdalne

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach (grupa 2)

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

stanowisko komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • Nowoczesne technologie informacyjne można z powodzeniem wykorzystać jako narzędzia do pracy zdalnej z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Office 365 dla Edukacji to pakiet zawierający programy Word, Excel, PowerPoint i OneNote, a teraz także Microsoft Teams oraz dodatkowe narzędzia do pracy w klasie.
 • Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami specjalistów z dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły za sprawą takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych - a to wszystko dzięki jednej usłudze Office 365 Education.
 • Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia Office 365 dla Edukacji, dzięki czemu od razu praktycznie poznasz jego możliwości w wykorzystaniu w edukacji zdalnej. 

 • Ekspert zaprezentuje przykładowe rozwiązania, które z powodzeniem można zastosować w pracy z młodzieżą, na lekcjach online oraz działaniach rady pedagogicznej. 

Kierunki polityki oświatowej państwa:

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych

Ekspert:

Edward Mazur

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl
tel. 59 842 29 43

Organizacja:

 • Maksymalna liczba uczestników: 15 osoby.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

----------------------------------------

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku).
Zdalne nauczanie z Office 365. Kształtowanie