Autoewaluacja w pracy nauczyciela jako element podnoszenia jakości pracy własnej i pracy placówki oświatowej

Autoewaluacja w pracy nauczyciela jako element

Termin rozpoczęcia:

15 listopada 2022, godz. 16:30-19:00

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej

O szkoleniu / programie:

Rola autoewaluacji w pracy nauczyciela.

Źródła autoewaluacji.

Przykładowe formularze autoewaluacji.

Jak przeprowadzać autoewaluację pracy?

Alternatywne metody autoewaluacji.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ekspert:

dr Anna Kreft

Koordynator formy:

dr Anna Kreft  nauczyciel konsultant ds. rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów oraz edukacji przyrodniczej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: a.kreft@podn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dla nauczycieli Przedszkola w Nowej Wsi Lęborskiej. 
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.