Awans zawodowy

Awans zawodowy

Termin rozpoczęcia:

22 marca 2023, godz. 15:30-17:00

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Wierzchucinie

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wierzchucinie, ul. Szkolna 22

O szkoleniu / programie:

Awans zawodowy

Kierunki polityki oświatowej państwa:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Koordynator formy:

Mariusz Barański - wicedyrektor
Kontakt:
tel. 59 842 29 43
e-mail: m.baranski@odn.slupsk.pl

Organizacja:

  • Szkolenie dedykowane dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Wierzchucinie.
  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  19 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.