Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnętrznego

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie

Termin rozpoczęcia:

20 listopada 2023, godz. 13:30-15:00

Forma:

Szkolenie stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Słupsku

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku, ul. Bałtycka 29

O szkoleniu / programie:

Jak skutecznie oceniać - warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

Ekspert:

dr Anna Kreft

Koordynator formy:

dr Anna Kreft - nauczyciel konsultant ds. rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów oraz edukacji przyrodniczej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: a.kreft@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie. Szkolenie dedykowane dla nauczycieli Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Słupsku.

  • Maksymalna liczba uczestników:  15 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
  • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.