Jak nauczać na odległość z bezpłatną platformą Dzwonek.pl? [webinarium]

Jak nauczać na odległość z bezpłatną platformą

Termin rozpoczęcia:

3 kwietnia 2020, godz. 15:00-16:00

Forma:

Webinarium

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

1 godz. dydaktyczna

Adresaci:

nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych i specjalności

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

własne stanowiska komputerowe

O szkoleniu / programie:

  • Jak wykorzystać zasoby i funkcjonalności darmowej platformy edukacyjnej Dzwonek.pl do nauczania na odległość?
  • Jak łatwo i skutecznie nauczać na odległość?
  • Pokażemy, jak korzystać z multimedialnych zasobów edukacyjnych, jak tworzyć własne kolekcje, zakładać wirtualne klasy i społeczności, wysyłać uczniom zadania i ewaluować ich postępy i stan wiedzy w oparciu o automatycznie generowane raporty z ich pracy.

Kierunki polityki oświatowej państwa: