Podstawy prawne oceniana szkolnego

Podstawy prawne oceniana szkolnego

Termin rozpoczęcia:

20 września 2023, godz. 16:00-17:30

Forma:

Szkolenie stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Szkoły Podstawowej w Głobinie

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Głobinie

O szkoleniu / programie:

Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących oceniania.
Model oceniania wpisany w przepisy prawa.
Zapisy dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Ekspert:

dr Anna Kreft

Koordynator formy:

Marzena Tuliszka - nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej i regionalnej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: m.tuliszka@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie dedykowane dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Głobinie.
Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

  • Maksymalna liczba uczestników:  25 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
  • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.