Podstawy prawne oceniania szkolnego

Podstawy prawne oceniania szkolnego

Termin rozpoczęcia:

7 września 2023, godz. 15:15-16:45

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele Szkoły Podstawowej w Zagórzycy

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Szkoła Podstawowa w Zagórzycy

O szkoleniu / programie:

Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących oceniania.

Model oceniania wpisany w przepisy prawa.

Zapisy dotyczące oceniania wewnątrzszkolnego w statucie szkoły.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

3. Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

Ekspert:

dr Anna Kreft

Koordynator formy:

dr Anna Kreft - nauczyciel konsultant ds. rozwijania zainteresowań i zdolności uczniów oraz edukacji przyrodniczej

Kontakt:
tel. 59 84 23 567 
e-mail: a.kreft@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie. Szkolenie dedykowane dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zagórzycy.

  • Maksymalna liczba uczestników:  20 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

  • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
  • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
  • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
  • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
  • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.