Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Procedury awansu zawodowego

Procedury awansu zawodowego

Termin rozpoczęcia:

26 maja 2020, godz. 15:00-17:15

Forma:

Szkolenie online

Status:

Zamknięta

Czas trwania:

3 godz. dydaktyczne

Adresaci:

nauczyciele MIANOWANI ubiegający się o  awans na nauczyciela DYPLOMOWANEGO  wszystkich etapów edukacyjnych

Cena:

20 zł

Miejsce:

stanowiska komputerowe

O szkoleniu / programie:

 • Podstawy prawne

 • Przygotowanie dokumentacji

 • Postępowanie przed komisją

Ekspert:

Wojciech Gajewski - ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych

Koordynator formy:

Dorota Iwanowicz - wicedyrektor ODN Słupsk 
tel. 59 842-29-43 
e-mail: d.iwanowicz@odn.slupsk.pl

Organizacja:

 • Zakwalifikowanie na szkolenie nastąpi po wpływie środków na konto ODN Słupsk do dnia 21.05.2020 r.
 • NUMER KONTA: BANK PKO BP  24 1020 1811 0000 0702 0312 5622 
  TYTUŁ WPŁATY:  nazwa szkolenia, data i godzina szkolenia

 • Opłatę za szkolenia uiszczamy TYLKO po zarejestrowaniu się na szkolenie, NIGDY wcześniej.  
  Osobom nie zarejestrowanym będą zwracane środki.

 • Jeśli formularz rejestracyjny nie jest wyświetlany to znaczy, że grupa jest pełna i nabór ZAMKNIĘTY.

----------------------------------------

 • Szkolenie odbędzie się online i rozpocznie się o godz. 15.00
 • Na godzinę przed rozpoczęciem szkolenia, o godz. 14.00, Koordynator prześle na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online.

 

    Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Przede wszystkim komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się jeżeli zastosujesz głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa dowolna, ale warto wybrać Google Chrome.

----------------------------------------

 • Maksymalna liczba uczestników: 18 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
 • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.

       -----------------------------------------

  Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku).
Procedury awansu zawodowego

Przejdź do góry strony