Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Plan nadzoru pedagogicznego 2020/2021 Pomorskiego Kuratora Oświaty

Pomorski Kurator Oświaty, Zarządzeniem nr 66/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, wprowadził Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.

Szczegółowe informacje:
https://www.kuratorium.gda.pl