Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2021/2022

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w r. szk. 2021/2022

28 marca 2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał zmiany w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022..

Dwa nowe kierunki polityki oświatowej

Minister Edukacji i Nauki zadecydował o dodaniu dwóch nowych kierunków polityki oświatowej państwa, są to:

  1. rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  2. doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie  nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Oprócz tego usunięte zostały dwa zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

  • w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przyjmowanie do szkół i wspomaganie nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw”;
  • w publicznych szkołach podstawowych, prowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których podjęto zamiar likwidacji w roku 2020, 2021 lub 2022 – zgodność z prawem procesu rekrutacji, przyjmowania i przenoszenia uczniów do innej szkoły w latach 2019-2021 oraz arkuszy organizacji pracy szkoły.

Pismo MEN: https://www.gov.pl/attachment/5edf4278-7be1-4253-bc19-585d992349d1

Źródło: strona internetowa Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022)