A casu ad casum. Prawo dla każdego

A casu ad casum. Prawo dla każdego

Zapraszamy do lektury artykułów z cyklu A casu ad casum. Prawo dla każdego, których autorem jest dr n. prawn. Arkadiusz Gliszczyński, ekspert w zakresie prawa oświatowego w Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku; wykładowca akademicki, twórca nowego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie opartego na reintegracji wspieranej paradygmatem tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej oraz twórca psychologiczno-społecznej teorii rozpoznawania predyspozycji przestępczych.