Ankieta: Badanie potrzeb dyrektorów i nauczycieli

Utworzono: 05-05-2023
Ankieta: Badanie potrzeb dyrektorów i nauczycieli

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
prosimy o określenie swoich potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych. Wskazane oczekiwania posłużą nam do przygotowania odpowiednich propozycji form doskonalenia w roku szkolnym 2023/24. Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom diagnostycznym.

Link do ankiety: TUTAJ