Publikacje, materiały

ANKIETA: Praca zdalna - potrzeby nauczycieli
ANKIETA: Praca zdalna - potrzeby nauczycieli

Szanowni Państwo, z uwagi na  trudną sytuację, która spowodowała, że przeszliście na zdalne nauczanie, chcemy poznać Wasze potrzeby w tym zakresie. Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety

Komunikat MEN - awans zawodowy 2020
Komunikat MEN - awans zawodowy 2020

Realizacja przez nauczycieli awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020
Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN
Dobre praktyki w zakresie zdalnej edukacji – poradnik MEN

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej opublikowano poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli pt. „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Poradnik MEN: Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów
Poradnik MEN: Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”.