Egzamin maturalny w formule 2023

Utworzono: 30-03-2021

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Pierwszy egzamin maturalny w Formule 2023 zostanie przeprowadzony w maju 2023 r. Jak podaje CKE w grudniu 2021 r. opublikowane zostaną arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023, natomiast w grudniu 2022 r. – przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny w Formule 2023.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Informator o egzaminie maturalnym od roku 2022/2023. Część ogólna. Tutaj

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 26 marca 2021 r. dotycząca informatorów o egzaminie maturalnym dla absolwentów 4-letniego LO i 5-letniego technikum, przeprowadzanym od 2023 r. Tutaj

Informatory o egzaminie maturalnym od roku 2022/2023 z poszczególnych przedmiotów. Tutaj