Nauka pływania 5 latków - oswojenie dzieci z wodą, gry i zabawy, ćwiczenia

Nauka pływania 5 latków - oswojenie dzieci z wodą,

Termin rozpoczęcia:

31 maja 2023, godz. 17:00-18:30

Forma:

Warsztaty stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

2 godz. dydaktyczne

Adresaci:

Nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

Park Wodny Redzikowo

O szkoleniu / programie:

Robert Kozłowicz - nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej

Kontakt:
e-mail: r.kozlowicz@podn.slupsk.pl

tel. 502 030 642

Kierunki polityki oświatowej państwa:

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Ekspert:

Trener Pływania II klasy Michał Tęsny, Asystent : Trener Pływania II klasy Adam Kosik

Koordynator formy:

Robert Kozłowicz - nauczyciel konsultant ds. promocji zdrowia i aktywności sportowej

Kontakt:
e-mail: r.kozlowicz@podn.slupsk.pl

tel. 502 030 642

Organizacja:

  • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.
  • Maksymalna liczba uczestników:  12 osób.
  • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.
  • UWAGA: Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych.
  • W Polsce nadal obowiązuje szereg zasad funkcjonowania wprowadzonych ogłoszeniem stanu pandemii Covid-19. W trosce o zdrowie nas wszystkich uprzejmie prosimy nauczycieli uczestniczących w szkoleniach w formie stacjonarnej (w siedzibie PODN) o przestrzeganie zasad ochrony przed koronawirusem zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.