Nowa szkoła, nowa klasa - gry i zabawy integracyjne oparte na aktywności ruchowej

Nowa szkoła, nowa klasa - gry i zabawy

Termin rozpoczęcia:

21 września 2023, godz. 15:30-17:45

Forma:

Warsztaty metodyczne stacjonarne

Status:

zamknięta lista główna (zamknięty nabór)

Czas trwania:

4 godz. dydaktyczne

Adresaci:

wychowawcy klas, nauczyciele wychowania fizycznego

Cena:

forma bezpłatna

Miejsce:

sala konferencyjna PODN, ul. Poniatowskiego 4a

O szkoleniu / programie:

Szkolenia ma na celu zapoznanie uczestników z praktycznymi narzędziami do budowania relacji i integracji w nowej klasie poprzez aktywności ruchowe. 

Program szkolenia: 

 • wyjaśnienie pojęcia integracji i jej znaczenia w kontekście nowej klasy,
 • omówienie korzyści aktywności ruchowej dla procesu integracji uczniów,
 • praktyczne przykłady gier i zabaw integracyjnych.

Kierunki polityki oświatowej państwa:

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
7. Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.

Koordynator formy:

Robert Kozłowicz - nauczyciel konsultant ds. aktywności sportowej i promocji zdrowia

Kontakt:
tel. 59 84 23 567
e-mail: r.kozlowicz@podn.slupsk.pl

Organizacja:

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie.

 • Maksymalna liczba uczestników:  20 osób.
 • O zakwalifikowaniu się na daną formę i szczegółach organizacyjnych poinformujemy Państwa pocztą e-mail.

Informacja ważna dla Ciebie…

 • Po szkoleniu na prywatny adres e-mail przesłany zostanie link do ewaluacji.
 • Wypełnij ankietę maksymalnie w ciągu 3 dni od jej otrzymania.
 • Po wypełnieniu ewaluacji, na prywatny adres e-mail otrzymasz zaświadczenie (plik pdf do wydruku) 
 • Dane na zaświadczeniu generowane są na podstawie formularza zgłoszeń,
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo podane przez uczestnika informacje dotyczące danych osobowych,
 • Brak wcześniejszej rejestracji skutkuje brakiem zaświadczenia.