Nr 1/2022 (197) Zróżnicowane potrzeby uczniów; Cyfryzacja edukacji

styczeń - marzec 2022

Nr 1/2022 (197) Zróżnicowane potrzeby uczniów; Cyfryzacja edukacji
SPIS TREŚCI
 • Bożena Żuk: Życiowe drogowskazy (s. 3)

 

INFORMACJE, OPINIE, PROPOZYCJE
 • Arkadiusz Gliszczyński: A casu ad casum. Uczeń w placówce oświatowej, czyli kto? (s.4)
 • Agnieszka Taper: Bezpieczeństwo w sieci – rodzic jako przewodnik (s. 8)
 • Marek Wróblewski: samobsługowyHotelDla5puchatychMisiakow. Nie daj się zhakować! (s. 13)
 • Marta Kaczmarek: Jak powstrzymać przemoc i cyberprzemoc w szkołach oraz promować społeczne i emocjonalne uczenie się? Z doświadczeń nauczyciela wychowawcy (s. 15)
 • Ewelina Jaskulska: Cyfrowo i bezpiecznie (s. 18) 
 • Dorota Mierzejewska-Czyżyk: Jak wykorzystuję genialną platformę edukacyjną w swojej pracy? (s. 19)
 • Magdalena Panasiuk: Klikam aby wiedzieć. Tik w pracy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (s. 21)
 • Elżbieta Górska: „Rodzina Przyjaznych Aplikacji” dla uczniów w spektrum zaburzeń autystycznych (s. 23)
 • Sylwia Prusiecka: Ukryte skarby czyli o wzmacnianiu poczucia własnej wartości na zajęciach rewalidacji (s. 25)
 • Magdalena Kowalczuk: Między wierszami. Oddziaływanie terapeutyczne poezji (s. 28)
 • Malwina Stolarczyk: Chcę poznawać świat zmysłami. O programie stymulacji zmysłów dla dzieci z autyzmem (s. 30) 
 • Agnieszka Olszewska: Jak nauczyciel wychowania przedszkolnego może skutecznie wspierać rozwój mowy i wymowy dziecka? (s. 33)
 • Magdalena Panasiuk: Rusz ręką, a powiem ci, jaka jest twoja mowa. Wspomaganie rozwoju mowy oraz funkcji motorycznych ręki u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (s. 36)
 • Joanna Kiedrowska: Zastosowanie elementów dogoterapii a stymulacja rozwoju dziecka z autyzmem (s. 38)
 • Natalia Kaczmarczyk: Polisensoryczne rozwijanie myślenia matematycznego – klocki Numicon (s. 40)
 • Marta Ożóg: Nauczanie języka angielskiego w oddziale przedszkolnym (s. 42)
 • Jerzy Paczkowski: Continuum edukacji matematycznej. Część II. Continuum czyli ciągłość edukacji matematycznej w szkole ponadpodstawowej (s. 45)
 • Joanna Pawlak-Jęczewska: Cztery pokolenia na rynku pracy (s. 51)

 

DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
 • Władysława Hanuszewicz, Sebastian A. Zdończyk: Spektrum autyzmu – zobaczyć niewidzialne – usłyszeć niesłyszalne. IV Ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna (s. 53)
 • Mariusz Domański: Eduinnowacje XXI wieku. Czym jest peer learning? (s. 54)
 • Kinga Mielczarek: Storytelling na lekcjach języka polskiego (s. 57)
 • Danuta Leszczyńska: Klaszczą kleszcze na deszczu. Staranność językowa na co dzień (s. 58)

 

OLIMPIADY, IMPREZY, KONKURSY
 • Marta Ignacik: Erasmus+ w czasach pandemii. Projekt KA2 „ICT&Technology invasion” (s. 61)
 • Dorota Iwanowicz, Ewa Misiewicz, Iwona Poźniak: „Mój komputerowy świat – bezpieczni w sieci”. Konkurs na plakat promujący zasady bezpiecznego korzystania z internetu (s. 62)
 • Irena Czyż: Konkurs „Mój Las” XXXV edycja 2021/2022. Każdy dzień niech będzie dniem Ziemi (s. 64)
 • Jolanta Betkowska: Duch Literacki w Ciele Pedagogicznym – po raz siódmy w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku (s. 66)
 • Jan Wild: VII Pomorski Festiwal Piosenki Marynistycznej „Marina 2021” (s. 68)
 • Agata Szklarkowska: Trzecia zimowa akcja konkursowa „Siostro, bracie – o zdrowie dbacie?” (s. 70)

 

KSIĄŻKI, CZASOPISMA, MULTIMEDIA
 • Wioletta Pająk: Tematyczne zestawienie bibliograficzne na podstawie kartoteki zagadnieniowej PBW w Słupsku (s. 71)