Renata Kołosowska

Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki

Jestem pedagogiem, terapeutą zajęciowym, mediatorem, konsultantem do spraw opieki i wychowania w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, wieloletnim wychowawcą dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w prowadzeniu form doskonalących dla nauczycieli i wychowawców oraz w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie. 

Kontakt:
e-mail: r.kolosowska@odn.slupsk.pl