Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – misją Akademii jest poprawa jakości życia społeczności lokalnych poprzez ich aktywizację, tworzenie możliwości rozwiązywania problemów, a także zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w finansowanie celów społecznie użytecznych, popularyzacja pożytków płynących z dobroczynności oraz wspieranie działań filantropijnych.
https://www.filantropia.org.pl/