Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier"

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier"

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie bez Barier" – statutowym celem Fundacji jest "wspieranie działalności na rzecz zainicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych, tworzących ludziom warunki równych szans na drodze ich rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego” - wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne, naukowe, wychowawcze; dofinansowanie szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych; wsparcie działań związanych z usuwaniem barier dla niepełnosprawnych.
https://fpbb.pl/