Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej - jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki, wspiera inicjatywę służącą rozwojowi nauki w Polsce.
https://www.fnp.org.pl/