Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza - zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów.

https://fundacja.pgnig.pl/