Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego - dąży do zapewnienia optymalnych warunków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych wszystkim dzieciom od urodzenia do 10 roku życia. Pomaga w stworzeniu dzieciom jak najlepszych warunków do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i kreatywności. Fundacja szczególnie dba o dobro tych dzieci, które mają mniejsze szanse na udany start w dorosłe życie: z małych miejscowości, ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie i kulturowo. Przyczynia się do ukształtowania nowego pokolenia twórczych i ciekawych świata ludzi, którzy w życiu będą kierowali się zasadami tolerancji i solidarności społecznej.
https://www.frd.org.pl/