Subregion południowy

Sieć 18b: Psycholog i pedagog w placówce oświatowej - kompetencje i rola
Sieć 18b: Psycholog i pedagog w placówce oświatowej - kompetencje i rola

7 październik 2021, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 23b: Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej
Sieć 23b: Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej

11 październik 2021, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 1: ABC doradcy metodycznego
Sieć 1: ABC doradcy metodycznego

13 październik 2021, godz. 10:00-11:30

Stanowisko komputerowe

Sieć 31: Sieć szkolnym animatorów PPEM - kontynuacja udziału w programie
Sieć 31: Sieć szkolnym animatorów PPEM - kontynuacja udziału w programie

20 październik 2021, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 17b: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko
Sieć 17b: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko

20 październik 2021, godz. 16:00-17:30

Stanowisko komputerowe

Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego
Sieć 24: Vademecum kadry kierowniczej placówek kształcenia specjalnego

21 październik 2021, godz. 10:00-13:30

SOSW Kościerzyna, ul. Słoneczna 1

Sieć 9: Między nami doradcami
Sieć 9: Między nami doradcami

październik 2021

Stanowisko komputerowe

Sieć 36: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej
Sieć 36: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej

2 listopad 2021, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 13b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami
Sieć 13b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

3 listopad 2021, godz. 15:30-17:00

Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, ul. Podmurna 15

Sieć 32: Sieć szkolnym animatorów PPEM - koordynatorzy nowi w programie
Sieć 32: Sieć szkolnym animatorów PPEM - koordynatorzy nowi w programie

3 listopad 2021, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 25b: Vademecum młodego stażem nauczyciela - wychowawcy
Sieć 25b: Vademecum młodego stażem nauczyciela - wychowawcy

4 listopad 2021, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 38: Wychowawca w bursie szkolnej
Sieć 38: Wychowawca w bursie szkolnej

9 listopad 2021, godz. 10:00-12:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 12b: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Sieć 12b: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

16 listopad 2021, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 10b: Między nami przyrodnikami
Sieć 10b: Między nami przyrodnikami

17 listopad 2021, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 15: Od wielokulturowości do międzykulturowości na Pomorzu
Sieć 15: Od wielokulturowości do międzykulturowości na Pomorzu

17 listopad 2021, godz. 16:00-19:00

Stanowisko komputerowe

Sieć 27b: Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?
Sieć 27b: Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?

18 listopad 2021, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 11b: Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym
Sieć 11b: Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym

23 listopad 2021, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 14b: Nowoczesne technologie w edukacji
Sieć 14b: Nowoczesne technologie w edukacji

24 listopad 2021, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 20b: Samorządność zaczyna się w szkole
Sieć 20b: Samorządność zaczyna się w szkole

25 listopad 2021, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe