Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Subregion południowy

Sieć 14b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami (subregion południowy)
Sieć 14b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami (subregion południowy)

25 październik 2019, godz. 15:00-16:30

Baszta Kurza Stopa , ul. Podmurna 3, Chojnice

Sieć 16: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka)
Sieć 16: Sieć szkolnych animatorów edukacji morskiej (sieć wojewódzka)

13 listopad 2019, godz. 11:00-13:30

siedziba PoZŻ, Gdynia, al. Jana Pawła II 11

Sieć 4b: Dziecko z doświadczeniem migracji (subregion południowy)
Sieć 4b: Dziecko z doświadczeniem migracji (subregion południowy)

19 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 3b: Diagnozuję i pomagam - czyli rzecz o wspieraniu uczniów w rozwoju (subregion południowy)
Sieć 3b: Diagnozuję i pomagam - czyli rzecz o wspieraniu uczniów w rozwoju (subregion południowy)

19 listopad 2019, godz. 15:30-17:45

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 8b: Jak uczyć programowania (subregion południowy)
Sieć 8b: Jak uczyć programowania (subregion południowy)

26 listopad 2019, godz. 15:30-18:45

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 23b: Wychowanie dzieci i młodzieży w świecie nowej technologii. Wyzwania i problemy (subregion południowy)
Sieć 23b: Wychowanie dzieci i młodzieży w świecie nowej technologii. Wyzwania i problemy (subregion południowy)

26 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 12: Matematyka w szkole podstawowej (subregion południowy)
Sieć 12: Matematyka w szkole podstawowej (subregion południowy)

27 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 22: Wielokulturowe Pomorze. Języki mniejszości narodowych (subregion południowy)
Sieć 22: Wielokulturowe Pomorze. Języki mniejszości narodowych (subregion południowy)

27 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 26b: Znaczenie diagnozy edukacyjnej w procesie kształcenia uczniów (subregion południowy)
Sieć 26b: Znaczenie diagnozy edukacyjnej w procesie kształcenia uczniów (subregion południowy)

27 listopad 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 9b: Język obcy wcale nam nie obcy, czyli jak uczyć efektywnie i efektownie (subregion południowy)
Sieć 9b: Język obcy wcale nam nie obcy, czyli jak uczyć efektywnie i efektownie (subregion południowy)

3 grudzień 2019, godz. 15:00-18:00

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 18b: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (subregion południowy)
Sieć 18b: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (subregion południowy)

3 grudzień 2019, godz. 15:00-18:00

ODN Chojnice ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 2: Cyfrowo kolorowo. TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (subregion południowy)
Sieć 2: Cyfrowo kolorowo. TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (subregion południowy)

9 grudzień 2019, godz. 15:30-17:45

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 15b: Samorządność zaczyna się w szkole (subregion południowy)
Sieć 15b: Samorządność zaczyna się w szkole (subregion południowy)

9 grudzień 2019, godz. 15:30-17:45

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 10: Kreatywny nauczyciel religii (subregion południowy)
Sieć 10: Kreatywny nauczyciel religii (subregion południowy)

13 grudzień 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Przejdź do góry strony