Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Subregion południowy

„Moja szkoła w zwierciadle” – jak skutecznie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole (Chojnice)
„Moja szkoła w zwierciadle” – jak skutecznie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole (Chojnice)

16 wrzesień 2019, godz. 15:30-19:15

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 10: Kreatywny nauczyciel religii (subregion południowy)
Sieć 10: Kreatywny nauczyciel religii (subregion południowy)

23 wrzesień 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 8b: Jak uczyć programowania (subregion południowy)
Sieć 8b: Jak uczyć programowania (subregion południowy)

24 wrzesień 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 2: Cyfrowo kolorowo. TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (subregion południowy)
Sieć 2: Cyfrowo kolorowo. TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (subregion południowy)

21 październik 2019, godz. 15:30-17:45

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 15b: Samorządność zaczyna się w szkole (subregion południowy)
Sieć 15b: Samorządność zaczyna się w szkole (subregion południowy)

21 październik 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 9b: Język obcy wcale nam nie obcy, czyli jak uczyć efektywnie i efektownie (subregion południowy)
Sieć 9b: Język obcy wcale nam nie obcy, czyli jak uczyć efektywnie i efektownie (subregion południowy)

22 październik 2019, godz. 15:30-17:45

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 18b: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (subregion południowy)
Sieć 18b: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (subregion południowy)

22 październik 2019, godz. 15:30-17:45

ODN Chojnice ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 4b: Dziecko z doświadczeniem migracji (subregion południowy)
Sieć 4b: Dziecko z doświadczeniem migracji (subregion południowy)

25 październik 2019, godz. 15:30-17:45

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 14b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami (subregion południowy)
Sieć 14b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami (subregion południowy)

25 październik 2019, godz. 15:30-17:45

ODN Chojnice ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 22: Wielokulturowe Pomorze. Języki mniejszości narodowych (subregion południowy)
Sieć 22: Wielokulturowe Pomorze. Języki mniejszości narodowych (subregion południowy)

28 październik 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Sieć 26b: Znaczenie diagnozy edukacyjnej w procesie kształcenia uczniów (subregion południowy)
Sieć 26b: Znaczenie diagnozy edukacyjnej w procesie kształcenia uczniów (subregion południowy)

28 październik 2019, godz. 15:30-18:30

ODN Chojnice, ul. Dworcowa 1 (budynek Technikum nr 2)

Przejdź do góry strony