Subregion południowy

Sieć 31: Sieć szkolnym animatorów PPEM - kontynuacja udziału w programie
Sieć 31: Sieć szkolnym animatorów PPEM - kontynuacja udziału w programie

20 październik 2021, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 9: Między nami doradcami
Sieć 9: Między nami doradcami

październik 2021

Stanowisko komputerowe

Sieć 15: Od wielokulturowości do międzykulturowości na Pomorzu
Sieć 15: Od wielokulturowości do międzykulturowości na Pomorzu

24 listopad 2021, godz. 16:30-19:30

Stanowisko komputerowe

Sieć 21b: Sieć animatorów edukacji morskiej w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy
Sieć 21b: Sieć animatorów edukacji morskiej w ramach projektu Pomorskie Żagle Wiedzy

25 listopad 2021, godz. 15:00-18:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 32: Sieć szkolnym animatorów PPEM - koordynatorzy nowi w programie
Sieć 32: Sieć szkolnym animatorów PPEM - koordynatorzy nowi w programie

29 listopad 2021, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 5b: Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego
Sieć 5b: Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego

2 grudzień 2021, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 23b: Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej
Sieć 23b: Twórcze inspiracje w edukacji wczesnej

2 grudzień 2021, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe lub stacjonarnie

Sieć 13b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami
Sieć 13b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

15 grudzień 2021, godz. 15:30-17:00

Stanowisko komputerowe

Sieć 10b: Między nami przyrodnikami
Sieć 10b: Między nami przyrodnikami

10 styczeń 2022, godz. 15:30-18:30

Stanowisko komputerowe

Sieć 11b: Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym
Sieć 11b: Nauczyciel wspomagający na starcie zawodowym

11 styczeń 2022, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 36: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej
Sieć 36: Przystań wychowawców świetlicy szkolnej

11 styczeń 2022, godz. 16:00-18:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 17: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko
Sieć 17: Przygotowujemy do egzaminów i nie tylko

12 styczeń 2022, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 14b: Nowoczesne technologie w edukacji
Sieć 14b: Nowoczesne technologie w edukacji

12 styczeń 2022, godz. 17:00-19:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 38: Wychowawca w bursie szkolnej
Sieć 38: Wychowawca w bursie szkolnej

18 styczeń 2022, godz. 10:00-12:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 12b: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych
Sieć 12b: Nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

18 styczeń 2022, godz. 14:30-16:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 25b: Vademecum młodego stażem nauczyciela - wychowawcy
Sieć 25b: Vademecum młodego stażem nauczyciela - wychowawcy

20 styczeń 2022, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 20b: Samorządność zaczyna się w szkole
Sieć 20b: Samorządność zaczyna się w szkole

20 styczeń 2022, godz. 16:30-18:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 27b: Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?
Sieć 27b: Współpraca z rodzicami - jak osiągnąć sukces?

27 styczeń 2022, godz. 15:30-17:45

Stanowisko komputerowe

Sieć 37: Wychowawca w internacie MOW i MOS
Sieć 37: Wychowawca w internacie MOW i MOS

8 luty 2022, godz. 10:00-12:15

Stanowisko komputerowe

Sieć 1: ABC doradcy metodycznego
Sieć 1: ABC doradcy metodycznego

9 luty 2022, godz. 10:00-11:30

Stanowisko komputerowe