Subregion południowy

Sieć 3: Wielokulturowe Pomorze. Języki mniejszości narodowych
Sieć 3: Wielokulturowe Pomorze. Języki mniejszości narodowych

5 październik 2020, godz. 15:30-17:45

stanowisko komputerowe

Praca w Office 365 - Teams
Praca w Office 365 - Teams

19 październik 2020, godz. 15:15-17:30

stanowisko komputerowe

Sieć 8b: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (Chojnice)
Sieć 8b: Szkolnictwo zawodowe wyzwaniem współczesności (Chojnice)

26 październik 2020, godz. 15:30-17:45

stanowisko komputerowe

Sieć 12a: Interaktywna lekcja biologii i geografii
Sieć 12a: Interaktywna lekcja biologii i geografii

29 październik 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Sieć 9c: Wielokulturowy Ekspres
Sieć 9c: Wielokulturowy Ekspres

29 październik 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Sieć 26c: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej
Sieć 26c: Kreatywny nauczyciel w edukacji wczesnej

4 listopad 2020, godz. 16:30-18:00

stanowisko komputerowe

Sieć 18: Nowoczesne technologie w edukacji
Sieć 18: Nowoczesne technologie w edukacji

10 listopad 2020, godz. 17:00-19:15

stanowisko komputerowe

Sieć 4b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami
Sieć 4b: Niezwykłe zasoby muzealne w pracy z uczniami

18 listopad 2020, godz. 16:00-18:15

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach

Sieć 10: Diagnozy edukacyjne - refleksje
Sieć 10: Diagnozy edukacyjne - refleksje

24 listopad 2020, godz. 16:00-18:15

stanowisko komputerowe

Sieć 5b: Samorządność zaczyna się w szkole
Sieć 5b: Samorządność zaczyna się w szkole

26 listopad 2020, godz. 15:30-17:45

stanowisko komputerowe