Publikacje, materiały

Projekt „Marsz Żywych 2020”

To międzynarodowy projekt edukacyjny, w ramach którego Żydzi z różnych krajów,  głównie uczniowie i studenci, odwiedzają miejsca Zagłady, które Niemcy utworzyli podczas wojny na okupowanych ziemiach polskich.

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNŚCI UCZENIA SIĘ
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNŚCI UCZENIA SIĘ

Celem kształcenia nie jest tylko zdobywanie wiedzy, ale nauka pracy w zespole, „uczenia się” i zasady Destination Imagination: współpraca, myślenie krytyczne i twórcze rozwiązywanie problemów.

Planowanie kształcenia polonistycznego zgodnego z nową podstawą programową kształcenia ogólnego – klasy VII-VIII
Planowanie kształcenia polonistycznego zgodnego z nową podstawą programową kształcenia ogólnego – klasy VII-VIII

Planowanie kierunkowe - wybór zgodnych z podstawą programów nauczania oraz dopuszczenie programów do użytku w szkole lub konstruowanie własnych programów.

Konkurs ortograficzny - dyktando
Konkurs ortograficzny - dyktando

Heniek był cherlakiem. W czasie ferii postanowił poprawić kondycję. Problem nie był błahy, więc chłopak chciał przygotować ćwiczenia profesjonalnie

Dyknando finałowe
Dyknando finałowe

Żaneta przeczytała niedawno, że jedno z pomorskich gimnazjów włączyło się w kampanię propagującą wzorową dykcję, organizowaną przez Towarzystwo Wyrazistego Mówienia