Szkolenia dla nauczycieli - Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza

Utworzono: 09-11-2021
Szkolenia dla nauczycieli  - Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza

Szkolenia dla nauczycieli

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli przygotowujących uczniów do Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza do udziału w spotkaniach szkoleniowych Z CHEMII, MATEMATYKI, FIZYKI, INFORMATYKI, BIOLOGII ORAZ PRZEDMIOTÓW ROZWIJAJĄCYCH KOMPETENCJE KLUCZOWE.

Zapraszamy również nauczycieli, których szkoły nie wzięły udziału w bieżącej edycji konkursowej.

W programie szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie zadań konkursowych z poszczególnych przedmiotów. Podana zostanie treść zadań z ubiegłorocznego konkursu oraz komentarz do prac przedstawianych przez uczniów.

Wszystkie szkolenia mają formę zdalną i są bezpłatne. Szkolenia z każdego przedmiotu odbywać się będą w dwóch częściach w wymiarze czasu – 2 h. Rekrutacja na szkolenia możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji (poniżej).

 

Terminarz szkoleń:

Chemia

16.11.2021r

18:00 – 19:30

część 1

formularz rejestracji

13.12.2021 r.

17:00 – 18:30

część 2

Kompetencje społeczne

18.11.2021r.

17:30 – 19:00

część 1

formularz rejestracji

03.12.2021 r.

17:00 – 18:30

część 2

Informatyka

22.11.2021r.

17:30 – 19:00

część 1

formularz rejestracji

2.12.2021 r.

17:30 – 19:00

część 2

Matematyka

23.11.2021r.

17:00 – 18:30

część 1

formularz rejestracji

7.12.2021 r.

17:00 – 18:30

część 2

Fizyka

26.11.2021r.

17:00 – 18:30

część 1

formularz rejestracji

8.12.2021 r.

18:30 – 20:00

część 2

Biologia

27.11.2021 r.

15.12.2021 r.

10:00-11:30

16:00-17:30

część 1

część 2

formularz rejestracji

 

Szkolenia organizowane są w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Projekt Zdolni z Pomorza jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami oraz wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami), przesłanie tej dokumentacji na adres Organizatora.

Scan (lub zdjęcia) dokumentacji projektowej należy przesłać do dnia rozpoczęcia zajęć na adres plz@odn.slupsk.pl
Oryginały dokumentacji projektowej należy przesłać na adres Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76 – 200 Słupsk).
W szkoleniu mogą brać udział jedynie nauczyciele zamieszkali na terenie województwa pomorskiego.

Plik z dokumentacją projektową

DODATKOWO ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ STATUTOWYCH OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W SŁUPSKU W NASTĘPUJĄCYCH ZAKRESACH:
  • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych link DO REJESTRACJI 14 grudnia 2021, godz. 17:00-19:15
  • Uczeń zdolny na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych link DO REJESTRACJI  16 grudnia 2021, godz. 17:00-19:15