Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku

Publikacje, materiały

Dyktando na konkurs gminny klas III
Dyktando na konkurs gminny klas III

Minęły ferie wiosenne. Uczniowie z zapałem wzięli się do pracy.

Dyktanda z ćwiczeniami
Dyktanda z ćwiczeniami

Celem niniejszego opracowania jest wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w pracy z uczniem uzdolnionym,
w zakresie kształcenie umiejętności ortograficznych.

Techniki wyciszające w integracji sensorycznej
Techniki wyciszające w integracji sensorycznej

Materiały nt.  „Technik wyciszających w integracji sensorycznej” zostały opracowane przez panią Edytę Grabusińską i były zaprezentowane w ramach sieci współpracy „ Mały człowiek wiele może” w Słupsku.

Przejdź do góry strony