W 2022/2023 napisz do "Informatora Oświatowego"

4/2022; 1/2023; 2/2023; 3/2023

Szanowny Dyrektorze, Szanowny Nauczycielu, 
zapraszamy do publikowania „Informatorze Oświatowym”! 

Pisząc o swojej pracy:
 • dbasz o wizerunek swojej szkoły, przedszkola, placówki oświatowej,
 • upowszechniasz jej osiągnięcia,
 • promujesz swoją placówkę w środowisku, 
 • spełniasz jeden z wymogów awansu zawodowego,
 • upowszechniasz przykłady dobrej praktyki,
 • dokumentujesz swoją pracę,
 • inspirujesz innych. 
Zapraszamy i zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do przesyłania własnych materiałów:
 • podejmujących wyżej wymienione zagadnienia,
 • opisujących życie szkoły, placówki oświatowej w innym zakresie: konkursy, olimpiady, jubileusze, przedsięwzięcia edukacyjne, rozpoczęcie lub  podsumowania projektów.
Zatem publikuj na łamach „Informatora Oświatowego”. Na pewno w życiu Twojej szkoły dzieje się wiele i warto o tym napisać:
 • pochwalić się, że robicie coś ciekawego, oryginalnego (np. konkursy, projekty, imprezy, projekty europejskie),
 • podzielić się innowacjami edukacyjnymi, ciekawymi rozwiązaniami metodycznymi, sposobami radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
 • opowiedzieć o swoich doświadczeniach, przemyśleniach na temat blasków i cieni pracy współczesnego nauczyciela,
 • utrwalić swoje refleksje w formie drukowanej w publikatorze, który dociera do 300 placówek oświatowych naszego regionu.
Czasopismo jest opatrzone numerem ISSN, a więc:
 • artykuły odnotowywane są w bibliografii narodowej,
 • publikowane artykuły są dostępne szerokiemu gronu czytelników w kraju,
 • artykuły dokumentują pracę szkół oraz dorobek, także naukowy, autorów,
 • władze oświatowe, a także inni nauczyciele dowiedzą się o Waszych działaniach, przemyśleniach, refleksjach…
 • Wasza praca może zainspirować innych!
Wiodące tematy numeru 3/2023 (lipiec - wrzesień 2023)
 • EDUKACJA MORSKA
 • AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Do 19 czerwca 2023 r. prosimy o kontakt  wszystkichktórzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567 wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@podn.slupsk.pl

Na gotowy materiał oczekujemy najpóźniej do 25 sierpnia 2023 roku.

Zapraszamy do współpracy, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do publikowania na łamach naszego czasopisma.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Wskazówki dla publikujących i  Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

 

Wiodące tematy numeru 2/2023 (kwiecień-czerwiec 2023)
 • PROJEKTY W EDUKACJI. TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW
 • LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI (w tym kompetencje informatyczno-medialne)

Do 17 kwietnia 2023 r. prosimy o kontakt  wszystkichktórzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567 wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@podn.slupsk.pl

Na gotowy materiał oczekujemy do 24 kwietnia 2023 roku.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Wskazówki dla publikujących i  Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

Wiodące tematy numeru 1/2023 (styczeń - marzec 2023)

SPÓJNOŚĆ EDUKACYJNA – rozumiana wielopłaszczyznowo, np.:

 • Proces przygotowania ucznia do kolejnego etapu kształcenia (po klasie III i VIII SP oraz po klasie IV/V szkół ponadpodstawowych).
 • Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli.
 • Planowanie procesów edukacyjnych w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.
 • Planowanie procesów edukacyjnych a prowadzenie kształcenia i wychowania uczniów z Ukrainy.
 • Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli – stan obecny i perspektywy rozwoju.
 • Uczyć i wychowywać – spójność działań edukacyjnych i wychowawczych szkoły i domu (Jak spójność działań wychowawczych szkoły i domu wpływa na kształtowanie postaw uczniów?).
 • Programy, działania interdyscyplinarne z uczniem, w klasie, w szkole…

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – proponowane zagadnienia:

 • Przygotowanie uczniów do wejścia na współczesny rynek pracy
 • Doradztwo zawodowe w szkole na wszystkich szczeblach edukacyjnych (ciekawe zajęcie, scenariusze, narzędzia pracy, itp.)
 • Przygotowanie ucznia do wejścia na rynek pracy. Kompetencje przyszłości - jak je kształtować u uczniów i czy warto?
 • Planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej ucznia.
 • Praktyka zawodowa kluczem do dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych ucznia.
 • Współpraca z pracodawcami i ich rola w nauce zawodu.

Do 3 lutego 2023 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567 wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@podn.slupsk.pl

Na gotowy materiał oczekujemy najpóźniej do 13 lutego 2023 roku.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Wskazówki dla publikujących i  Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

Wiodące tematy numeru 4/2022 (październik - grudzień 2022)
 • TRADYCJE NA POMORZU
  Specyfika kulturowa i historyczna Pomorza - przykłady dobrych praktyk szkół i placówek oświatowo-kulturalnych, które podejmują ciekawe inicjatywy i organizują interesujące przedsięwzięcia, projekty związane z wielokulturowością, regionalizmem i historią Pomorza. 
  Chętnie zamieścimy artykuły na temat zrealizowanych programów, angażujących uczniów w poznawanie i upowszechnianie tradycji i kultury wspólnoty lokalnej oraz integrację wielokulturowego środowiska. Upowszechnimy informacje o działaniach, których celem jest rozwój społecznych kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie wiedzy o Pomorzy i jego wielopłaszczyznowej kulturowości.

 • OPIEKA I WYCHOWANIE
  Funkcja opiekuńcza szkoły i placówki oświatowej warunkuje prawidłowy rozwój ucznia, jak również prawidłową realizację nauczania i wychowania. Prosimy o nadsyłanie artykułów opisujących różnorodne działania, które zaspokajają potrzeby ucznia, a także tworzą warunki umożliwiające mu wszechstronny rozwój.

Do 14 listopada 2022 r. prosimy o kontakt  wszystkich, którzy chcą podjąć z nami współpracę  w celu szczegółowego omówienia planowanej publikacji.

 • ZADZWOŃ tel.: tel. (59) 84 23 567, wew. 41
 • lub NAPISZ: wydawnictwo@podn.slupsk.pl 

Na gotowy materiał oczekujemy najpóźniej do 25 listopada 2022.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ: Wskazówki dla publikujących i  Zgoda na publikację KLIKNIJ TUTAJ

 

Zapraszamy do współpracy, czekamy na materiały!

W imieniu Zespołu redakcyjnego "Informatora Oświatowego"
Dorota Iwanowicz
konsultant ds. informacji pedagogicznej i kompetencji cyfrowych
w ODN w Słupsku

W 2022/2023 napisz do "Informatora Oświatowego"
W 2022/2023 napisz do "Informatora Oświatowego"
W 2022/2023 napisz do "Informatora Oświatowego"
W 2022/2023 napisz do "Informatora Oświatowego"
W 2022/2023 napisz do "Informatora Oświatowego"