Rok szkolny 2022/2023

24.11.2022 - Praca z uczniem z Ukrainy - wymagania i ocenianie

24.11.2022 - Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej

26.11.2022 - Arteterapia

26.11.2022 - Warsztaty teatralne

01.12.2022 - Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych

03.12.2022 i 10.12.2022 - Interdyscyplinarne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej z wykorzystaniem TIK i GPS

05.12.2022 - Arteterapia

07.12.2022 - Uczniowie z rodzin migracyjnych w polskiej szkole

08.12.2022 - Matura 2023 - Funkcjonalne wykorzystanie utworów literackich w wypracowaniu

08.12.2022 - Dobrostan nauczyciela - organizacja czasu i radzenie ze stresem

10.12.2022 - Arteterapia

13.12.2022 - Kompetencje kluczowe w rozwoju ucznia i doskonaleniem zawodowym nauczyciela

14.12.2022 - Jak ciekawie uczyć o prawach człowieka?

14.12.2022 -  Kreatywne lekcje języka niemieckiego nie tylko od święta

15.12.2022 -  Praca z uczniem z doświadczeniami migracji - praktyczne rozwiązania

05.01.2023 -  Storyline w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

12.01.2023 -  Grafomotoryka, czyli o umiejętności i przygotowaniu do pisania

11.02.2023 - Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych

23.02.2023 - Praca z uczniem doświadczającym przewlekłego stresu

04.03.2023 - Praca z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym

14.03.2023 - Mediacje rówieśnicze jako element kształtowania pozytywnych relacji

21.03.2023 - Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży: Kształtowanie odporności psychicznej

 

13.04.2023, 20.04.2023, 27.04.2023, 04.05.2023 Wsparcie uczniów z Ukrainy w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
14.04.2023 (z) i 15.04.2023 (s) Wsparcie uczniów z Ukrainy poprzez tutoring rówieśniczy
15.04.2023 Praca z dzieckiem nieśmiałym
15.04.2023 Zajęcia artystyczne jako forma wsparcia psychoprofilaktycznego uczniów
27.04.2023, 04.05.2023, 08.05.2023, 22.05.2023  Wsparcie uczniów z Ukrainy w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
10.05.2023 Zadania dyrektora szkoły w dobie kryzysu uchodźczego
13.05.2023 Zajęcia artystyczne jako forma wsparcia psychoprofilaktycznego uczniów
15.05.2023 Rola myślenia wizualnego w budowaniu kompetencji kluczowych. Dlaczego warto kształtować te umiejętności od szkoły podstawowej
16.05.2023 Tutoring, coaching, mentoring w szkole - perspektywa porównawcza
19.05.2023 (z) i 20.05.2023 (s)  Wsparcie uczniów z Ukrainy poprzez tutoring rówieśniczy
05.04.2023 (z), 20.04.2023 (z), 22.04.2023 (s), 06.05.2023 (s), 20.05.2023 (s), 24.05.2023 (z) Nauczanie języka polskiego jako obcego
30.05.2023  KONFERENCJA: Migracja międzykulturowa jako skutek wojny w Ukrainie. Wyzwania dla polskiego systemu edukacji
25.04.2023 i 30.05.2023 Integracja językowo-kulturowa w szkołach i placówkach oświatowych pracujących z uczniami z Ukrainy
31.05.2023 Kompetencje ortograficzne, leksykalne, gramatyczne, kulturowe, szkolne i społeczne w rozwoju językowym uczniów z doświadczeniem migracji
05.06.2023  Wolontariat jako jedna z form nabywania kompetencji społecznych i obywatelskich
17.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 14.06.2023 Wsparcie uczniów z Ukrainy w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z matematyki
21.08.2023 (z II m.), 23.08.2023 (s III m.), 29.08.2023 (z I m.) Narzędzia i formy pracy z zespołem wielokulturowym
21.08.2023 (z II m), 23.08.2023 (s III m), 28.08.2023 (z I m.) Narzędzia i formy pracy z zespołem wielokulturowym
22.08.2023 (s II m.), 24.08.2023 (z II m.), 30.08.2023 (z I m.) Narzędzia i formy pracy z zespołem wielokulturowym
22.08.2023 (s III m.), 25.08.2023 (z II m. ), 31.08.2023 (z I m.) Narzędzia i formy pracy z zespołem wielokulturowym
23.08.2023 i 25.08.2023 Praca metodą projektu w zespole wielonarodowościowym
23.08.2023 i 30.08.2023  Praca metodą projektu w zespole wielonarodowościowym
24.08.2023 i 29.08.2023 Praca metodą projektu w zespole wielonarodowościowym
24.08.2023 i 25.08.2023  Praca metodą projektu w zespole wielonarodowościowym
25.08.2023, 26.08.2023, 27.08.2023 Trening umiejętności wychowawczych
28.08.2023 i 31.08.2023 Praca metodą projektu w zespole wielonarodowościowym
28.08.2023 i 31.08.2023 Praca metodą projektu w zespole wielonarodowościowym
29.08.2023 i 30.08.2023 Praca metodą projektu w zespole wielonarodowościowym