Pomorska Liga Zadaniowa

Rok szkolny 2020/2021

ETAP KWALIFIKACYJNY

JUŻ OD 6 PAŹDZIERNIKA

Bardzo serdecznie dziękujemy za zgłoszenia do tegorocznej edycji Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

Zachęcamy również do skorzystania z wyboru zadań z poprzednich lat. Kliknij tutaj  Kliknij tutaj

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w rozwiązywaniu zadań.

 

HARMONOGRAM ETAPU KWALIFIKACYJNEGO

MATEMATYKA - 6.10.2020 r. – godz. 8:00 – 9:00

BIOLOGIA - 6.10.2020 r. – godz. 10.00 – 11:00

FIZYKA - 7.10.2020 r. – godz. 8:00 – 9:00

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE - 7.10.2020 r. – godz. 10.00 – 11:00

CHEMIA - 8.10.2020 r. – godz. 8:00–9:00

INFORMATYKA - 8.10.2020r. – godz. 10.00 – 11:00

Organizator udostępnia szkołom/placówkom oświatowym drogą elektroniczną treść zadań konkursowych na I etap kwalifikacyjny, wzór protokołu oraz informację o sposobie przesłania protokołu drogą elektroniczną – na podane w zgłoszeniu adresy emailowe szkolnego koordynatora PLZ Zdolni z Pomorza. Natomiast schemat punktowania zadań konkursowych zostanie przekazany w dniu konkursu (po jego zakończeniu).

Prosimy o kontakt osobisty – drogą telefoniczną zgłoszone szkoły pracujące w trybie zdalnym lub hybrydowym.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 28.09.2020 r.


ZGŁOŚ SZKOŁĘ JUŻ DZIŚ!

ZAPRASZAMY!

Już po raz piąty  zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

2) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza obejmuje takie przedmioty, jak:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Etap kwalifikacyjny (szkolny) odbędzie się w dniach 6-8.10.2020 r.

Termin zgłoszeń przez szkołę upływa 2 października 2020 r.

Termin zgłoszeń indywidualnych upływa 21 września 2020 r.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie szkół (szkoła podstawowa) link

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne (szkoła podstawowa) - termin zgłoszeń upłynął

Regulamin (szkoła podstawowa) Link

Harmonogram (szkoła podstawowa) Link

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Formularz zgłoszeniowy  - zgłoszenie szkół (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) link

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - termin zgłoszeń upłynął

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - Link

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - Link

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 3.09.2020 r.


Zapraszamy!

Spotkania informacyjno - instruktażowe dotyczące

Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

 

 Szkolenia dla nauczycieli - Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
 z biologii, chemii, matematyki, informatyki, fizyki, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne

 

W PROGRAMIE:

 • Charakterystyka ucznia zdolnego.
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? 
 • Przygotowanie ucznia do konkursu z poszczególnych przedmiotów (analiza zadań konkursowych, analiza odpowiedzi uczniów na przykładzie konkretnego konkursu w ramach Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza).
 • Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

Forma:

Szkolenia online


UWAGA WAŻNE:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami, wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami) oraz przesłanie tej dokumentacji na adres Organizatora.

Scan (lub zdjęcia) dokumentacji projektowej należy przesłać do dnia rozpoczęcia zajęć na adres plz@odn.slupsk.pl

Oryginały dokumentacji projektowej należy przesłać na adres Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76 – 200 Słupsk).

ZAŁĄCZNIKI:

Plik z dokumentacją projektową link

Regulamin rekrutacji link

Regulamin uczestnictwa link

 

TERMINY SPOTKAŃ:

MATEMATYKA

29.09.2020 r. (wtorek) godz. 17 – 18:30; część 1

2.10.2020 r.  (piątek) godz. 17 – 18:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

BIOLOGIA

30.09.2020 r. (środa) godz. 16 – 17:30; część 1

1.10.2020 r. (czwartek) godz. 16 – 17:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

5.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17 – 18:30; część 1

9.10.2020 r. (piątek) godz. 17 – 18:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

INFORMATYKA

8.10.2020 r. (czwartek) godz. 16:30 – 19:30

Formularz zgłoszeniowy link

FIZYKA

19.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17 – 18:30; część 1

20.10.2020 r. (wtorek) godz. 17 – 18:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

CHEMIA

2.11.2020 r. (poniedziałek) godz. 17 – 18:30; część 1

4.11.2020 r. (środa) godz. 17 – 18:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

 

Organizacja:

 • Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia Google Meet
 • 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia koordynator prześle na podany przez uczestnika adres mailowy w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 
 • Do spotkania proszę dołączyć 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W razie problemów technicznych lub braku linku do szkolenia proszę kontaktować się z koordynatorem szkolenia drogą emailową.

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się, jeżeli zastosowane zostaną głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

Koordynator formy:

Anna Kreft - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej 
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Opublikowano 4.09.2020 r.