Pomorska Liga Zadaniowa

Rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy na Galę Zdolnych z Pomorza online

Gala Zdolnych z Pomorza odbędzie się w dniu 17.06.2021 r. w godz. 16:00 - 17:30. Transmisja odbędzie się na żywo na FB, zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na FB tutaj

Transmisja będzie dostępna tutaj: https://www.facebook.com/CENGdansk/live_videos/

Organizatorem Gali jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Szczegóły: tutaj

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu.

Opublikowano 16.06.2021 r.

 

Laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza ze szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Gratulujemy laureatom i finalistom osiągnięcia wysokiego wyniku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom każdego z etapów za udział w konkursie. Dziękujemy nauczycielom przygotowującym uczniów do każdego z etapu konkursu.

W etapie wojewódzkim wzięło udział 214 osób. Publikujemy końcowe wyniki konkursu dla uczniów szkół podstawowych oraz listy laureatów i finalistów.

Zgodnie z Regulaminem Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uczniowie, którzy uzyskali w etapie wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. W przypadku, gdy w etapie wojewódzkim więcej niż jedna osoba uzyskała taką samą liczbę punktów z jednego z przedmiotów, o miejscu oraz przyznaniu nagrody w etapie wojewódzkim decydowała suma punktów z etapu powiatowego i wojewódzkiego.

Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza było uzyskanie co najmniej 50 % punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uzyskanie co najmniej 30 % punktów.

Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni z każdego z przedmiotów w etapie wojewódzkim konkursu otrzymują nagrody w formie bonów podarunkowych.

Laureaci Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi”, który zdefiniowany został w regulaminach rekrutacji poszczególnych powiatów.

Nauczyciele uczniów, którzy w III etapie konkursu zajęli miejsca od 1. do 10. uzyskując co najmniej 30 % punktów, otrzymają listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dyplomy dla finalistów i laureatów zostaną rozesłane na adresy mailowe szkół do 25 maja 2021r. Bony podarunkowe zostaną natomiast przesłane do końca roku szkolnego na adresy domowe laureatów i osób wyróżnionych podane w deklaracjach.

Laureaci i finaliści PLZ Zdolni z Pomorza ze szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Biologia plik pdf

Chemia plik pdf

Fizyka plik pdf

Informatyka plik pdf

Matematyka plik pdf

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne plik pdf

 

Końcowe wyniki PLZ Zdolni z Pomorza ze szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Biologia plik pdf

Chemia plik pdf

Fizyka plik pdf

Informatyka plik pdf

Matematyka plik pdf

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne plik pdf

Opublikowano 11.05.2021 r.

Wyniki wstępne Pomorskiej Ligi Zadaniowej 

Zdolni z Pomorza - szkoły podstawowe 

Publikujemy wstępne wyniki dla uczniów szkół podstawowych  Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2020/2021. Gratulujmy wszystkim uczestnikom udziału w etapie wojewódzkim, a w sposób szczególny osobom, które uzyskały wysoki wynik. W dniu 11 maja 2021 r. podamy końcowe wyniki konkursu.

Biologia plik pdf

Chemia plik pdf

Fizyka plik pdf

Informatyka plik pdf

Matematyka plik pdf

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne plik pdf

Opublikowano 5.05.2021 r.

 

Etap wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej 

Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2020/2021 

 

Informacja 7  - Konkurs dla szkół podstawowych

 W dniu 10.04.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza z przedmiotów: MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA dla uczniów szkół podstawowych.

W dniu 17.04.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza z przedmiotów: BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE dla uczniów szkół podstawowych.

 HARMONOGRAM KONKURSU 

Data

Przedmiot

Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych

Czas przewidziany na czynności organizacyjne

10.04.2021 r.

Matematyka

90 minut (8:00 – 9:30)

15 minut (9:30 – 9:45)

Chemia

90 minut (10:30 – 12:00)

15 minut (12:00 – 12:15)

Informatyka

90 minut (12:30 – 14:00)

15 minut (14:00 – 14:15)

17.04.2021 r.

Biologia

90 minut (8:00 – 9:30)

10 minut (9:30 – 9:40)

Fizyka

90 minut (10:30 – 12:00)

15 minut (12:00 – 12:15)

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

90 minut (12:30 – 14:00)

10 minut (14:00 – 14:10)

 

UWAGA !

W dniu konkursu w ustalonych terminach zostaną przesłane zadania konkursowe. Należy pamiętać o wyznaczonym czasie przeznaczonym na rozwiązywanie zadań. Czas na czynności organizacyjne należy poświęcić na właśnie te działania. Ma to szczególne znaczenie podczas konkursu z biologii, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne i informatyki, wówczas Organizatorzy mają informację o czasie zakończenia pracy z plikiem. 

 • Uczniowie startujący w konkursie z biologii i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne podają odpowiedzi zadań w przesłanych plikach tekstowych przez Organizatorów. 

 • Rozwiązania zadań z informatyki uczestnicy zamieszczają we własnych plikach, a po zakończeniu pracy wszystkie te pliki umieszczają w jednym folderze.

 • Uczniowie startujący w konkursie z matematyki, chemii i fizyki rozwiązują zadania na własnych kartkach, które następnie skanują lub wykonują zdjęcia pracy i w takiej formie odsyłają do Organizatora.

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu rozwiązywania zadań i ich przesyłania uczestnicy otrzymają na podane adresy mailowe:

 • w dniu 7.04.2021 r. (środa) uczestnicy konkursów z matematyki, chemii i informatyki;

 • w dniu 14.04.2021 r. (środa) uczestnicy konkursów z biologii, fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

Rozwiązania zadań należy odesłać na podane poniżej adresy mailowe. 

PRZEDMIOT

SZKOŁA PODSTAWOWA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645. Organizatorzy są dostępni również w dniach 10.04.2021 r. oraz 17.04.2021 r. dla uczestników konkursu w godzinach od 8:00 do 15:30.

Opublikowano: 1.04.2021 r.

Laureaci i finaliści Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2020/2021

Gratulujemy laureatom i finalistom osiągnięcia wysokiego wyniku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom każdego z etapów za udział w konkursie. Dziękujemy nauczycielom przygotowującym uczniów do każdego z etapu konkursu.

W etapie wojewódzkim wzięło udział 218 osób. Publikujemy końcowe wyniki konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz listy laureatów i finalistów.

Zgodnie z Regulaminem Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uczniowie, którzy uzyskali w etapie wojewódzkim konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty otrzymują tytuł Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. W przypadku, gdy w etapie wojewódzkim więcej niż jedna osoba uzyskała taką samą liczbę punktów z jednego z przedmiotów, o miejscu oraz przyznaniu nagrody w etapie wojewódzkim decydowała suma punktów z etapu powiatowego i wojewódzkiego.

Warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza było uzyskanie co najmniej 50 % punktów, a tytułu Finalisty Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza uzyskanie co najmniej 30 % punktów.

Laureaci I, II i III miejsca oraz uczniowie wyróżnieni z każdego z przedmiotów w etapie wojewódzkim konkursu otrzymują nagrody w formie bonów podarunkowych.

Laureaci Etapu Wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza mogą ubiegać się w następnym roku szkolnym o zakwalifikowanie do projektów Zdolni z Pomorza w trybie „otwartych drzwi”, który zdefiniowany został w regulaminach rekrutacji poszczególnych powiatów.

Nauczyciele uczniów, którzy w III etapie konkursu zajęli miejsca od 1. do 10. uzyskując co najmniej 30 % punktów, otrzymają listy gratulacyjne Marszałka Województwa Pomorskiego.

Dyplomy dla finalistów i laureatów zostaną rozesłane na adresy mailowe szkół do 14 kwietnia 2021r. Bony podarunkowe zostaną natomiast przesłane do końca roku szkolnego na adresy domowe laureatów i osób wyróżnionych podane w deklaracjach.

Laureaci i finaliści PLZ Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2020/2021

Biologia plik pdf

Chemia plik pdf

Fizyka plik pdf

Informatyka plik pdf

Matematyka plik pdf

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne plik pdf

Końcowe wyniki PLZ Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2020/2021

Biologia plik pdf

Chemia plik pdf

Fizyka plik pdf

Informatyka plik pdf

Matematyka plik pdf

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne plik pdf

Opublikowano 26.03.2021 r.

ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej 

Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2020/2021

Informacja 6

Konkurs dla szkół podstawowych

PRZYPOMINAMY !

Uczestnicy etapu wojewódzkiego ze szkół podstawowych proszeni są o przesłanie do dnia 29.03.2021 r. na poniższe adresy mailowe następujących informacji: Imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela ze szkoły przygotowującego ucznia do konkursu i opcjonalnie imię i nazwisko nauczyciela z LCNK przygotowującego ucznia do konkursu.

Traktujemy przesłane maile jako sposób weryfikacji adresów mailowych, gdyż właśnie tą drogą uczestnicy otrzymają zadania do rozwiązania.  W temacie emaila prosimy zapisać: weryfikacja adresu i przedmiot. (Przykład -  temat maila: weryfikacja adresu MATEMATYKA).

PRZEDMIOT

Adresy mailowe

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano 24.03.2021 r

 

Wyniki wstępne Pomorskiej Ligi Zadaniowej 

Zdolni z Pomorza - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Publikujemy wstępne wyniki dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2020/2021. Gratulujmy wszystkim uczestnikom udziału w etapie wojewódzkim, a w sposób szczególny osobom, które uzyskały wysoki wynik. W dniu 26 marca 2021 r. podamy końcowe wyniki konkursu.

Biologia plik pdf

Chemia plik pdf

Fizyka plik pdf

Informatyka plik pdf

Matematyka plik pdf

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne plik pdf

Opublikowano 22.03.2021 r

 

ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej 

Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2020/2021

Informacja 5

Konkurs dla szkół podstawowych

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce nastąpiła zmiana terminu i formy przeprowadzenia eliminacji konkursowych III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza dla szkół podstawowych.

W dniu 10.04.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza z przedmiotów: MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA dla uczniów szkół podstawowych.

W dniu 17.04.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza z przedmiotów: BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE dla uczniów szkół podstawowych.

GODZINY ROPOCZĘCIA KONKURSU:

MATEMATYKA: Godz. 8:00

CHEMIA: Godz. 10:30

INFORMATYKA: Godz. 12:30

BIOLOGIA: Godz. 8:00

FIZYKA: Godz. 10:30

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Godz. 12:30

Szczegóły związane  z organizacją konkursu zostaną podane w kolejnym komunikacie.

UWAGA!

Uczestnicy etapu wojewódzkiego ze szkół podstawowych proszeni są o przesłanie do dnia 29.03.2021 r. na poniższe adresy mailowe następujących informacji: Imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela ze szkoły przygotowującego ucznia do konkursu i opcjonalnie imię i nazwisko nauczyciela z LCNK przygotowującego ucznia do konkursu. Traktujemy przesłane maile jako sposób weryfikacji adresów mailowych, gdyż właśnie tą drogą uczestnicy otrzymają zadania do rozwiązania.  W temacie emaila prosimy zapisać: weryfikacja adresu i przedmiot. (Przykład -  temat maila: weryfikacja adresu MATEMATYKA).

PRZEDMIOT

Adresy mailowe

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy aneks do Regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej i Harmonogramu.

Aneks do Regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne w roku szkolnym 2020/2021 (plik PDF)

Aneks do Harmonogramu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza dla uczniów szkół podstawowych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021. (plik PDF)

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 9.03.2021 r

 

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza w wykazie zawodów wiedzy Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku ogłosiło w dniu 24 lutego 2021 r. Komunikat w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza znalazła się już po raz kolejny w w/w wykazie.

Miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy – Pomorskiej Lidze Zawodowej Zdolni z Pomorza to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem nadanym na podstawie regulaminu PLZ Zdolni z Pomorza tj. uzyskanie tytułu Laureata Etapu Powiatowego, Finalisty Etapu Powiatowego, Laureata Etapu Wojewódzkiego, Finalisty Etapu Wojewódzkiego.

Za uzyskanie wysokiego miejsca w etapie powiatowym uczestnik może otrzymać 1 punkt w procesie rekrutacyjnym, a w etapie wojewódzkim 2 punkty (zgodnie z §6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Szczegóły: kliknij tutaj

Opublikowano 25.02.2021r.

ETAP WOJEWÓDZKI Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w roku szkolnym 2020/2021

Informacja 4

Konkurs dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

W dniu 27.02.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z przedmiotów: MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA, natomiast w dniu 6.03.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe z przedmiotów: BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE.

HARMONOGRAM KONKURSU

Data

Przedmiot

Czas przewidziany na rozwiązanie zadań konkursowych

Czas przewidziany na czynności organizacyjne

27.02.2021 r.

Matematyka – część 1

50 minut (8:00 – 8:50)

10 minut (8:50 – 9:00)

Matematyka – część 2

40 minut (9:00 – 9:40)

10 minut (9:40 – 9:50)

Chemia

90 minut (10:00 – 11:30)

15 minut (11:30 – 11:45)

Informatyka

90 minut (12:00 – 13:30)

15 minut (13:30 – 13:45)

6.03.2021 r.

Biologia

90 minut (8:00 – 9:30)

10 minut (9:30 – 9:40)

Fizyka

90 minut (8:00 – 9:30)

15 minut (9:30 – 9:45)

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

90 minut (12:00 – 13:30)

10 minut (13:30 – 13:40)

 

UWAGA !
Szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania zadań uczestnicy otrzymają odpowiednio na podane adresy mailowe w dniu 24.02.2021 r.  oraz 3.03.2021 r. (środa).

W dniu konkursu w wyznaczonych terminach zostaną przesłane zadania konkursowe. Rozwiązania zadań należy odesłać na podane poniżej adresy mailowe.

PRZEDMIOT

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645. Organizatorzy są dostępni również w dniach 27.02.2021 r. oraz 6.03.2021 r. dla uczestników konkursu w godzinach od 8:00 do 15:00

UWAGA ! Dyplomy laureatom etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza zostaną przesłane na adresy mailowe szkół do dnia 17.03.2021 r.

Opublikowano 23.02.2021 r.

ETAP WOJEWÓDZKI
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Informacja 3

W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce nie istnieją obecnie przesłanki do organizacji etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza w sposób stacjonarny. Organizator w Regulaminie Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza zastrzegł sobie możliwość zmiany formy realizacji konkursu na etapie wojewódzkim w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z zagrożenia epidemiologicznego w Polsce.

Komitet Organizacyjny PLZ Zdolni z Pomorza postanowił przeprowadzić konkurs dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w sposób zdalny w podanym w harmonogramie terminie. Natomiast dla szkół podstawowych termin organizacji konkursu zostaje przesunięty. Informacje o terminie przeprowadzenia konkursu dla szkół podstawowych zostaną podane w kolejnych komunikatach. Planuje się organizację konkursu dla szkół podstawowych w sposób stacjonarny.

Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby zakwalifikowane do etapu wojewódzkiego zgodnie z regulaminem PLZ Zdolni z Pomorza mogą zdobyć dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego. Zadania te należy nadesłać do dnia 6 marca 2021 r. na podane poniżej adresy mailowe. Termin nadsyłania zadań dodatkowych nie ulega zmianie.

Szkoły podstawowe

Termin organizacji etapu wojewódzkiego z dnia 27.02.2021 r. oraz 6.03.2021 r. został przesunięty. Informacje o terminie konkursu i sposobie jego przeprowadzenia zostaną podane w miesiącu marcu. Ulega również tym samym przesunięciu termin ogłoszenia wstępnych i końcowych wyników Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza dla szkół podstawowych.

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

27.02.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza dla szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z przedmiotów: MATEMATYKA, CHEMIA, INFORMATYKA.

MATEMATYKA: Godzina rozpoczęcia konkursu: 8:00

CHEMIA: Godzina rozpoczęcia konkursu: 10:00

INFORMATYKA: Godzina rozpoczęcia konkursu: 12:00

6.03.2021 r. odbędą się eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ Zdolni z Pomorza z przedmiotów: BIOLOGIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE.

BIOLOGIA: Godzina rozpoczęcia konkursu: 8:00

FIZYKA: Godzina rozpoczęcia konkursu: godz. 8:00 UWAGA! ZMIANA godziny rozpoczęcia konkursu!

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Godzina rozpoczęcia konkursu: 12:00

Szczegóły związane  z organizacją konkursu zostaną podane w kolejnym komunikacie.

UWAGA!

Uczestnicy etapu wojewódzkiego ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych proszeni są o przesłanie do dnia 15.02.2021 r. na poniższe adresy mailowe następujących informacji: Imię i nazwisko, nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela ze szkoły przygotowującego ucznia do konkursu i opcjonalnie imię i nazwisko nauczyciela z LCNK przygotowującego ucznia do konkursu. Traktujemy przesłane maile jako sposób weryfikacji adresów mailowych, gdyż właśnie tą drogą uczestnicy otrzymają zadania do rozwiązania.  W temacie emaila prosimy zapisać: weryfikacja adresu i przedmiot. (Przykład -  temat maila: weryfikacja adresu MATEMATYKA).

PRZEDMIOT

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej zamieszczamy aneks do Regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej i Harmonogramu.

Aneks do Regulaminu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego z matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne w roku szkolnym 2020/2021 (plik PDF)

Aneks do Harmonogramu Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2020/2021. (plik PDF)

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 5.02.2021 r.

ETAP WOJEWÓDZKI
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Informacja 2

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu etapu wojewódzkiego zostaną podane w Informacji 3. Zgodnie z regulaminem uczestnik PLZ Zdolni z Pomorza może zdobyć w etapie wojewódzkim 50 punktów z testu, a dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem. Punkty te będą doliczane do wyniku testu z etapu wojewódzkiego.

Zachęcamy do przygotowania własnego zadania wraz z rozwiązaniem.

Poniżej zamieszczamy informacje odnośnie kryteriów, związanych z przygotowaniem własnego zadania dodatkowego.

Zadania należy nadesłać do dnia 6 marca 2021 r. na podane poniżej adresy mailowe. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych.

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl 

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryteria punktowania zadania dodatkowego 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 22.01.2021 r.

Aktualizacja 16.02.2021 r.

ETAP WOJEWÓDZKI
Pomorskiej Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza  

Informacja 1

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zakwalifikowanym do etapu wojewódzkiego. Poniżej zamieszczamy listy osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Największą grupę wśród uczestników etapu wojewódzkiego będą reprezentować uczniowie startujący w konkursie z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (103 osoby) i chemii (102 osoby), a następnie z matematyki (77 osób) i biologii (71 osób). Najmniej liczne grupy stanowić będą uczniowie startujący w konkursie z informatyki (51 osób) i fizyki (41 osób). Ogółem do etapu wojewódzkiego zakwalifikowano 210 osób ze szkół podstawowych i 235 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Razem w etapie wojewódzkim będzie uczestniczyć grupa 445 uczniów. Poniżej zamieszczamy zestawienie przedstawiające liczbę osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego z podziałem na przedmioty i poziomy nauczania.

Listy osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 22.01.2021 r.

Laureaci i finaliści etapu powiatowego
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni  z Pomorza
w roku szkolnym 2020/2021

Publikujemy listy laureatów i finalistów etapu powiatowego. Serdecznie gratulujemy uzyskania wysokiego wyniku uczestnikom konkursu oraz nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.

Konkurs obejmował swoim zasięgiem teren całego województwa pomorskiego. Poniżej na wykresie przedstawiono w ujęciu procentowym liczbę uczestników etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza w rozbiciu na poszczególne przedmioty i powiaty. W bieżącym roku szkolnym najwięcej osób wzięło udział w konkursie z chemii oraz w konkursie z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne.

 

Listy laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 22.01.2021 r.

Etap powiatowy
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– WYNIKI Informacja 1

Publikujemy wstępne listy laureatów i finalistów etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. W dniu 22.01.2021 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza. Dodatkowo 22.01.2021r. zostaną  zamieszczone kryteria punktowania zadania dodatkowego wraz z informacją o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną do Organizatora. Uczestnik etapu wojewódzkiego może bowiem zdobyć dodatkowo 10 punktów za opracowanie własnego zadania konkursowego podanego wraz z jego rozwiązaniem, punkty te doliczane są do wyników końcowych etapu wojewódzkiego.

SZKOŁY PODSTAWOWE:

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 18.01.2021 r.

 

Etap powiatowy
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– WYNIKI 
 
Informacja 1

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w etapie powiatowym konkursu. Poniżej zamieszczamy wyniki wstępne etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza. W dniu 18.01.2021r. zostaną opublikowane wstępne listy laureatów i finalistów etapu powiatowego. Natomiast w dniu 22.01.2021 r. zostaną ogłoszone końcowe wyniki II etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza.

Zgodnie z Regulaminem uczniowie, którzy uzyskali w etapie powiatowym konkursu najwyższą liczbę punktów (3 najwyższe wyniki punktowe), otrzymują tytuł Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza (warunkiem przyznania tytułu Laureata Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 50 % punktów).

Natomiast uczniowie, którzy uzyskali kolejne lokaty w etapie powiatowym (7 kolejnych najwyższych wyników punktowych) otrzymują tytuł Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza (warunkiem przyznania tytułu Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza jest uzyskanie co najmniej 30 % punktów).

Ponadto wszyscy uczniowie, którzy uzyskali 70 % punktów w etapie powiatowym i nie są laureatami etapu powiatowego otrzymują tytuł Finalisty Etapu Powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

PRZYPOMINAMY!

Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany był do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

 Dokumenty do pobrania

Od uczestników, przy których nazwisku na liście wynikowej zamieszczona jest   *  , Organizatorzy nie otrzymali  ww. dokumentacji. Prosimy te osoby o bezpośrednie wyjaśnienie z Organizatorem braku nadesłania dokumentacji (kontakt: drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645). Brak kontaktu bezpośredniego do dnia 20.01.2021 r., a następnie uzupełnienia dokumentacji będzie skutkował usunięciem z końcowej listy wynikowej ww. uczestników.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PONADGIMNAZJALNE:

Opublikowano 13.01.2021 r.

Etap powiatowy
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza - przedmioty:
chemia, fizyka, kompetencje społeczne

W dniu dzisiejszym zostały zamieszczone zadania z etapu powiatowego z chemii, fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne (PATRZ INFORMACJA 2 - poniżej).

Termin nadsyłania rozwiązań został wydłużony do dnia 20 grudnia 2020 r.

Opublikowano 7.12.2020 r.

Etap powiatowy
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza
- przedmioty:
informatyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

Korekta do zadania 4. (zmiana jednej liczby w treści) Kliknij

Opublikowano 3.12.2020 r.

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza - przedmioty:
biologia, informatyka, matematyka

Termin nadsyłania rozwiązań z etapu powiatowego został wydłużony do dnia 6.12.2020 r.

Opublikowano 1.12.2020 r.

 

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– szczegóły organizacyjne – Informacja 2

Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/ z których został zakwalifikowany. Zadania są ogólnodostępne.

Zmagania konkursowe II etapu powiatowego odbędą się w dwóch przedziałach czasowych, zgodnie z podanym poniżej harmonogramem:

Przedmioty: BIOLOGIA, MATEMATYKA, INFORMATYKA

23.11.- 4.12.2020 r.

Zadania należy odesłać do dnia 4.12.2020 r. na podane poniżej adresy e-mailowe.

PAMIĘTAJ: Zadania należy rozwiązywać zgodnie z podanymi instrukcjami.

Przedmioty: CHEMIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

7.12.- 18.12.2020 r.

Zadania należy odesłać do dnia 18.12.2020 r. na podane poniżej adresy e-mailowe.

PAMIĘTAJ: Zadania należy rozwiązywać zgodnie z podanymi instrukcjami.

 

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl 

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do zadań w jednej wiadomości.

Tytuł wiadomości uczestnik zobowiązany jest podać zgodnie ze wzorem:

np. informatyka/Gdańsk/powiat_Gdańsk/szkoła_podstawowa /Kowalski_Jan

Przypominamy, że uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza.

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem – Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.
 

Zadania konkursowe – etap powiatowy:

Rozwiązania zadań z przedmiotów: chemia, fizyka i matematyka - (które nie zostały zapisane w plikach tekstowych (np. w formacie *.doc, *.docx)) - a zapisane odręcznie, należy następnie zeskanować do jednego pliku i zapisać w formacie pdf.

Zadania konkursowe z biologii, informatyki i matematyki zostaną zamieszczone w dniu 23.11.2020 r.

Biologia

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

Informatyka

Uczniowie proszeni są o podanie w treści maila spisu dołączonych załączników (wraz z nazwami plików). Wskazane jest również pakowanie plików przy wysyłaniu dużej ich liczby.

Szkoła podstawowa:
Instrukcja z zadaniami
Załącznik 1
Załącznik 2

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna:

Korekta do zadania 4 (zmiana jednej liczby w treści) Kliknij
Instrukcja z zadaniami
Zalacznik-Zadanie1-pracownicy
Zalacznik-Zadanie2-dane1
Zalacznik-Zadanie2-dane2
Zalacznik-Zadanie2-wypadki-1 

Aktualizacja załączników: Zadanie 2 - dane 1.txt, Zadanie 2 - wypadki.txt - 24.11.2020r.
Aktualizacja załącznika: Zadanie 1 - pracownicy.txt - 25.11.2020r.

Matematyka

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

 

Zadania konkursowe z chemii, fizyki i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne zostaną zamieszczone w dniu 7.12.2020 r.

Chemia

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

Fizyka

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Szkoła podstawowa

Szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna

Data utworzenia: 20-11-2020 r.

Aktualizacja: 23-11-2020 r.

Aktualizacja 3.12.2020 r.

Aktualizacja 7.12.2020 r.

Etap powiatowy Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– szczegóły organizacyjne – Informacja 1 

Zmagania konkursowe II etapu powiatowego odbędą się w dwóch przedziałach czasowych, zgodnie z podanym niżej harmonogramem. 

23.11.2020 r.

Przedmioty: BIOLOGIA, MATEMATYKA, INFORMATYKA

Zamieszczenie zadań II etapu powiatowego PLZ przez Organizatora na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl) oraz zamieszczenie informacji o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną

7.12.2020 r.

Przedmioty: CHEMIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE. 

Zamieszczenie zadań II etapu powiatowego PLZ przez Organizatora na portalu Zdolni z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pl) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl) oraz zamieszczenie informacji o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną

23.11.- 4.12.2020r.

Przedmioty: BIOLOGIA, MATEMATYKA, INFORMATYKA

Przesłanie przez uczestników II etapu powiatowego rozwiązań zadań drogą elektroniczną

7.12.- 18.12.2020r.

Przedmioty: CHEMIA, FIZYKA, PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE. 

Przesłanie przez uczestników II etapu powiatowego rozwiązań zadań drogą elektroniczną

 

Zadania zostaną zamieszczone w sposób ogólnodostępny. Każdy uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do pobrania zadań konkursowych z przedmiotu(ów), z którego/z których został zakwalifikowany. Zachęcamy do śledzenia w/w stron internetowych. Uczestnik Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza – etapu powiatowego  powinien przesłać rozwiązania zadań konkursowych w wyznaczonych terminach na podane poniżej adresy emailowe. Adresy te służą jedynie do przesłania odpowiedzi do zadań konkursowych. Uczestnik zobowiązany jest do jednokrotnego wysłania odpowiedzi do wszystkich zadań w jednej wiadomości.

Przypominamy, że zakres wymagań na etap powiatowy został rozszerzony o dodatkowe treści (zgodnie z Regulaminem PLZ Zdolni z Pomorza). Prosimy o zapoznanie się z artykułem: Rozszerzony zakres wymagań na etap powiatowy i wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza. 

 

PRZEDMIOT

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 Uczestnik etapu powiatowego zobowiązany jest do przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych osobowych uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego) do dnia 25.11.2020 r. Bardzo prosimy nauczycieli, rodziców o wsparcie działań dzieci i młodzieży w tym zakresie.

 Dokumenty do pobrania

Rozwiązania zadań konkursowych przez osoby zakwalifikowane do etapu powiatowego PLZ, które nie przesłały podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza nie będą podlegały ocenie.

Ogłoszenie wstępnych wyników etapu powiatowego nastąpi w dniu 18 stycznia 2021 r.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem  - Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą elektroniczną na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

 

Opublikowano 5.11.2020 r.

Wyniki etapu kwalifikacyjnego Pomorskiej Ligi Zadaniowej

Zdolni z Pomorza

 

Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza. Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie, za podjęcie trudu rywalizacji i sprawdzenia się z rówieśnikami zainteresowanymi tą samą dziedziną wiedzy. Składamy również podziękowania nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

Do konkursu zostało zgłoszonych 5887 osób ze szkół podstawowych i 3561 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ogółem liczba zgłoszonych uczniów wynosiła 9448 osób. Z tak licznej grupy zgłoszonych uczniów do konkursu przystąpiło ok. 60 % osób. Sytuacja epidemiczna panująca w Polsce może tłumaczyć zaistniałą sytuację. W tym miejscu jeszcze raz dziękujemy dyrektorom i nauczycielom za zorganizowanie etapu kwalifikacyjnego w macierzystej szkole ucznia. Do etapu powiatowego zakwalifikowano ogółem 1303 osoby.

Na wykresie 1 przedstawiono liczbę osób zgłoszonych do konkursu  z uwzględnieniem poszczególnych przedmiotów i poziomów. Natomiast na wykresie 2 i 3 przedstawiono liczbę osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego konkursu z poszczególnych przedmiotów i poziomów.

 

Wykres 1. Liczba osób zgłoszonych do konkursu  Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza z uwzględnieniem poszczególnych przedmiotów i poziomów (SP – szkoły podstawowe, PG/PP – szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe)

 

 

Wykres 2. Liczba osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej

Wykres 3. Liczba osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza z poszczególnych przedmiotów w szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej

Listy osób zakwalifikowanych do etapu powiatowego

Szkoły podstawowe:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

- AKTUALIZACJA

Opublikowano 4.11.2020 r.

Rozszerzony zakres wymagań na etap powiatowy i wojewódzki

Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

UWAGA!

Zakres wymagań PLZ Zdolni z Pomorza obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach ogólnych i szczegółowych określonych w podstawach programowych poszczególnych przedmiotów. Dodatkowo na etapie powiatowym i wojewódzkim konkursu zakres wymagań został rozszerzony o treści zawarte w poniższych załącznikach. Uczestnicy mający problem z dostępem do artykułów z chemii i biologii wymienionych w rozszerzonym zakresie wymagań proszeni są o kontakt z Organizatorem.

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Biologia

Chemia

Przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Opublikowano 4.11.2020 r.

 

Wyniki (etap kwalifikacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza) – już wkrótce

Bardzo dziękujemy za liczny udział w etapie kwalifikacyjnym Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza pomimo panującej w Polsce sytuacji epidemicznej. Dziękujemy uczestnikom za udział, ale też nauczycielom z macierzystych szkół uczniów, jak i nauczycielom pracującym z uczniami w Lokalnych Centrach Nauczania Kreatywnego za przygotowanie uczniów do konkursu oraz rodzicom i opiekunom za wsparcie dzieci i młodzieży.

W bieżącym roku szkolnym do konkursu zgłosiło się 5887 osób ze szkół podstawowych i 3561 osób ze szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Ogółem liczba osób zakwalifikowanych wynosiła 9448 osób. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja zdrowotna zgłoszonych uczniów mogła uniemożliwić niektórym osobom udział w wyznaczonym terminie konkursu, stąd też liczymy się z tym, że liczba zgłoszonych uczniów do konkursu nie będzie tożsama z liczbą osób, które przystąpiły do konkursu.

Na poniższym wykresie przedstawiamy liczbę uczniów zgłoszonych do konkursu -  PLZ Zdolni z Pomorza od roku szkolnego 2016 /2017.

 

 

W dniu 4.11.2020 r. ogłosimy listę uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego PLZ Zdolni z Pomorza.

Poniżej zamieszczamy listy szkół, które nadesłały protokoły z przeprowadzonego etapu kwalifikacyjnego PLZ z poszczególnych konkursów.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Lista szkół podstawowych

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Lista szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne

Opublikowano 2.11.2020 r.

 

 

Etap kwalifikacyjny Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

– szczegóły organizacyjne 

 1. Dyrektor szkoły/koordynator zgłaszający uczniów do konkursu otrzymał dostęp do pytań konkursowych w dniu 2.10.2020 r. 
 2. Uczniowie powinni zaopatrzyć się w następujące pomoce dodatkowe startując w konkursach z następujących przedmiotów:
  1. chemia – kalkulator prosty
  2. fizyka – kalkulator prosty (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe) oraz linijka i ekierka (tylko szkoły podstawowe)
  3. matematyka – kalkulator prosty, cyrkiel, linijka
  4. informatyka – kalkulator prosty
 3. Konieczne jest dodatkowo przygotowanie papieru kancelaryjnego lub papieru ksero na zapis rozwiązań zadań przez uczniów w konkursie z fizyki i matematyki.  Papier należy ostemplować pieczątką szkoły.
 4. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z Regulaminem PLZ.
 5. Dyrektor szkoły/ koordynator (na podany w zgłoszeniu adres e-mailowy) otrzyma dostęp do odpowiedzi konkursowych w dniu konkursu, po zakończeniu eliminacji konkursowych z danego przedmiotu (po godz. 12:00)
 6. Prace uczniów na I etapie PLZ sprawdza komisja składająca się z nauczycieli danego przedmiotu i/lub przedmiotów pokrewnych, powołana przez dyrektora szkoły/placówki oświatowej.
 7. Prace uczniów należy zachować w dokumentacji szkoły do końca roku szkolnego.
 8. Przewodniczący komisji sporządzają protokół z przebiegu każdego z konkursów na etapie kwalifikacyjnym (według załączonego wzoru) i przesyłają w terminie 5 dni roboczych od daty przeprowadzenia ostatniego konkursu  etapu szkolnego (kwalifikacyjnego) PLZ do Organizatora: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego – 15.10.2020 r.).
 9. Dodatkowo wypełniony protokół w wersji elektronicznej (bez pieczątki szkoły i podpisów) należy przesłać na adresy emailowe podane w tabeli 1 do dnia 15.10.2020 r.

W PLIKU EXCEL NALEŻY UZUPEŁNIĆ DWA ARKUSZE:

1. DANE SZKOŁY

2. LISTA UCZNIÓW Z PUNKTACJĄ

(NAZWY ARKUSZA WIDOCZNE SĄ NA DOLE EKRANU, AKTYWNE PO KLIKNIĘCIU)

 

WZORY PROTOKOŁÓW

Protokół – Szkoły podstawowe – Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - Plik

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Protokół – Szkoły podstawowe (Excel 97-2003) – Plik

Protokół – Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne (Excel 97-2003) - Plik

 

Tabela 1. Adresy e-mailowe, na które należy odesłać uzupełnione protokoły z podziałem na typy szkół i przedmioty konkursowe.

PRZEDMIOT

 SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA

I PONADGIMNAZJALNA

Biologia

biologia_plz_SP@odn.slupsk.pl

 biologia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Chemia

chemia_plz_SP@odn.slupsk.pl 

 chemia_plz_Pp@odn.slupsk.pl

Fizyka

fizyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

fizyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Matematyka

matematyka_plz_SP@odn.slupsk.pl

matematyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Informatyka

informatyka_plz_SP@odn.slupsk.pl  

informatyka_plz_Pp@odn.slupsk.pl  

Przedmioty rozwijające kompetencje społ.

kompetencje_plz_SP@odn.slupsk.pl

kompetencje_plz_Pp@odn.slupsk.pl

 

 1. Komunikat dla zgłoszonych szkół pracujących w sposób zdalny lub hybrydowy, które skontaktowały się z Organizatorem konkursu zostanie przekazany na podany przez szkołę adres emailowy w poniedziałek 5.10.2020r. o godz. 13:00. Szkoły, które nie otrzymały komunikatu w wyznaczonym terminie prosimy o pilny kontakt drogą emailową lub telefoniczną.
 2. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt drogą emailową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645

Opublikowano 5.10.2020 r.

ETAP KWALIFIKACYJNY

JUŻ OD 6 PAŹDZIERNIKA

Bardzo serdecznie dziękujemy za zgłoszenia do tegorocznej edycji Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza.

PILNE!!! Prosimy o kontakt osobisty (drogą telefoniczną) koordynatorów ze zgłoszonych szkół pracujących w trybie zdalnym lub hybrydowym. Nr telefonu: 505 920 645.

Zachęcamy również do skorzystania z wyboru zadań z poprzednich lat. Kliknij tutaj  Kliknij tutaj

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w rozwiązywaniu zadań.

 

HARMONOGRAM ETAPU KWALIFIKACYJNEGO

MATEMATYKA - 6.10.2020 r. – godz. 8:00 – 9:00

BIOLOGIA - 6.10.2020 r. – godz. 10.00 – 11:00

FIZYKA - 7.10.2020 r. – godz. 8:00 – 9:00

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE - 7.10.2020 r. – godz. 10.00 – 11:00

CHEMIA - 8.10.2020 r. – godz. 8:00–9:00

INFORMATYKA - 8.10.2020r. – godz. 10.00 – 11:00

Organizator udostępnia szkołom/placówkom oświatowym drogą elektroniczną treść zadań konkursowych na I etap kwalifikacyjny, wzór protokołu oraz informację o sposobie przesłania protokołu drogą elektroniczną – na podane w zgłoszeniu adresy emailowe szkolnego koordynatora PLZ Zdolni z Pomorza. Natomiast schemat punktowania zadań konkursowych zostanie przekazany w dniu konkursu (po jego zakończeniu).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 28.09.2020 r.

Aktualizacja 2.10.2020 r.

ZGŁOŚ SZKOŁĘ JUŻ DZIŚ!

ZAPRASZAMY!

Już po raz piąty  zapraszamy do udziału w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Zdolni z Pomorza i zakłada popularyzację przedmiotów ścisłych oraz tych, które rozwijają kompetencje społeczne. 

Konkurs przebiega w trzech etapach i przeznaczony jest dla:

1) uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,

2) uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Pomorska Liga Zadaniowa Zdolni z Pomorza obejmuje takie przedmioty, jak:

- biologia

- chemia

- fizyka

- informatyka

- matematyka

- przedmioty rozwijające kompetencje społeczne*

* (Wsparciem w obszarze kompetencji społecznych objęci mogą zostać uczniowie, którzy wykazują się uzdolnieniami w takich przedmiotach, jak np.: język polski, historia, WOS, sztuka, filozofia itp.)

Etap kwalifikacyjny (szkolny) odbędzie się w dniach 6-8.10.2020 r.

Termin zgłoszeń przez szkołę upływa 2 października 2020 r.

Termin zgłoszeń indywidualnych upływa 21 września 2020 r.

Konkurs jest bezpłatny dla uczestników. Szkoła zobowiązana jest jedynie do organizacji etapu szkolnego. Prace uczniów na I etapie sprawdza komisja wyznaczona przez dyrektora szkoły. Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły lub osoba wyznaczona przez dyrektora. Istnieje również możliwość zgłoszeń indywidualnych, w przypadku, gdy szkoła, do której uczęszcza uczeń, nie bierze udziału w konkursie.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie szkół (szkoła podstawowa)  - termin zgłoszeń upłynął

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne (szkoła podstawowa) - termin zgłoszeń upłynął

Regulamin (szkoła podstawowa) Link

Harmonogram (szkoła podstawowa) Link

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA I PONADGIMNAZJALNA

Formularz zgłoszeniowy  - zgłoszenie szkół (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna)  - termin zgłoszeń upłynął

Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenia indywidualne (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - termin zgłoszeń upłynął

Regulamin (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - Link

Harmonogram (szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna) - Link

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem tj. Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku drogą emaliową na adres plz@odn.slupsk.pl lub telefonicznie 505 920 645.

Opublikowano 3.09.2020 r.

Zapraszamy!

Spotkania informacyjno - instruktażowe dotyczące

Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza

 

 Szkolenia dla nauczycieli - Praca z uczniem zdolnym na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych
 z biologii, chemii, matematyki, informatyki, fizyki, przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne

 

W PROGRAMIE:

 • Charakterystyka ucznia zdolnego.
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? 
 • Przygotowanie ucznia do konkursu z poszczególnych przedmiotów (analiza zadań konkursowych, analiza odpowiedzi uczniów na przykładzie konkretnego konkursu w ramach Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza).
 • Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad.

Forma:

Szkolenia online


UWAGA WAŻNE:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zapoznanie się z Regulaminami, wydrukowanie i podpisanie dokumentacji projektowej (Załącznik: Plik z dokumentami) oraz przesłanie tej dokumentacji na adres Organizatora.

Scan (lub zdjęcia) dokumentacji projektowej należy przesłać do dnia rozpoczęcia zajęć na adres plz@odn.slupsk.pl

Oryginały dokumentacji projektowej należy przesłać na adres Organizatora (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76 – 200 Słupsk).

ZAŁĄCZNIKI:

Plik z dokumentacją projektową link

Regulamin rekrutacji link

Regulamin uczestnictwa link

 

TERMINY SPOTKAŃ:

MATEMATYKA

29.09.2020 r. (wtorek) godz. 17 – 18:30; część 1

2.10.2020 r.  (piątek) godz. 17 – 18:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

BIOLOGIA

30.09.2020 r. (środa) godz. 16 – 17:30; część 1

1.10.2020 r. (czwartek) godz. 16 – 17:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

PRZEDMIOTY ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

5.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17 – 18:30; część 1

9.10.2020 r. (piątek) godz. 17 – 18:30; część 2

Formularz zgłoszeniowy link

INFORMATYKA

7.10.2020 r. (środa) godz. 16:30 – 19:30 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

Formularz zgłoszeniowy link

FIZYKA

1.12.2020 r. (wtorek) godz. 16:30 – 18:00; część 1 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

2.12.2020 r. (środa) godz. 16:30 – 18:00; część 2 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

Formularz zgłoszeniowy link

CHEMIA

13.11.2020 r. (piątek) godz. 17:00 – 18:30; część 1 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

14.11.2020 r. (sobota) godz. 11:00 – 12:30; część 2 UWAGA! ZMIANA TERMINU.

Formularz zgłoszeniowy link

 

Organizacja:

 • Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem narzędzia Google Meet
 • 30 minut przed rozpoczęciem szkolenia koordynator prześle na podany przez uczestnika adres mailowy w formularzu zgłoszeniowym link z zaproszeniem do spotkania online. 
 • Do spotkania proszę dołączyć 10 minut przed rozpoczęciem szkolenia.
 • W razie problemów technicznych lub braku linku do szkolenia proszę kontaktować się z koordynatorem szkolenia drogą emailową.

Czego będę potrzebować, aby uczestniczyć w szkoleniu online?

 • Komputera (notebooka, laptopa) z dostępem do internetu.
 • Najlepiej korzystać z kamery, mikrofonu, głośnika z tego samego urządzenia np. notebooka. Pozwoli to uniknąć sprzężeń. Słuchawki z mikrofonem też sprawdzą się świetnie (brak kamery pozwoli na udział w zajęciach). Problem ze sprzężeniem może pojawić się, jeżeli zastosowane zostaną głośniki.
 • Na komputerze (notebooku, laptopie) konieczna jest oczywiście przeglądarka internetowa – dowolna, ale warto wybrać Google Chrome, która jest zoptymalizowana pod kątem wykorzystania usług udostępnianych przez firmę Google.

Koordynator formy:

Anna Kreft - konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie edukacji przyrodniczej, pracy z uczniem zdolnym oraz diagnozy edukacyjnej 
e-mail: a.kreft@odn.slupsk.pl

Opublikowano 4.09.2020 r.

Aktualizacja 2.10.2020 r.